Bankzitting

IMG_9213.JPG

 

’t Wandel uurtje …, welke kant ga ik op
zal ik rechtdoor lopen of  rechtsaf
Iets in mij zei loop maar rechtsaf
Met het naderen van dit bankje
zat  ’n aardige mevrouw
zij was gastvrij  was  ik zo vrij,
naast haar plaats te nemen
De samenloop bracht ons bijeen
Wij raakten in  gesprek…,
Het mocht  zo zijn dat ik haar trof
was ’t tijd  voor dit moment
De hond aan mijn voeten
alsof hij mij  erin begrijpt
Met wel of niet op de bank
’n beslissing of  ingeving.
Het is niet een moeten zitten ,
maar je mag er (bij) zitten.
rustig erbij stil staan
Je kan ook gerust eraan voorbij gaan

 

Groet Plantster

Dagdromend

IMG_9141
Terwijl ik om me heen kijk .Water is in deze warmtedagen heel essentieel. Ook voor deze paarse schoonheid in het zonnetje .Als de regen achterwege  blijft …, is bewateren nodig

 

Wat gebeurt er
terwijl je om je heen kijkt
Je hoeft er niets
voor te laten of te doen
Ssttt,
hoor jij ’t ook wat ik hoor
zie jij ’t ook wat ik zie
hoor jij wat ik zeg
of luister jij niet?
Ik hoor en luister
met  ’n gevoel

Alleen…,ervoor gaan
ervoor zitten
het te observeren
Wat je opvalt
in gedachten
wat je hoort
Behalve de drukte
tussen door
een stilte
in je opnemend
Dagdromend
als moment
ergens
’n rustige plek
binnen of buiten

Terwijl je
’n glas water drinkt
Water komt eraan te pas
Het ligt niet eraan
waar je zit
Het is maar net
wat je opmerkt
je doet beseffen
In drukte van lawaai
Met ook stilte
voor ’n moment
even stilgezwegen

 

Groet Plantster

 

Uitlaatronde

Mijzelf  uitlaten,mijn hond uitlaten,
ik hoef mij niet over te halen
ik wil mij graag erover uitlaten
Het spreekt voor mij een mooie taal

Wandelfragment

Het was aangenaam weer
De hond sprong te water
en zwom mijn hond zijn slag
Hij genoot zichtbaar, ik dus ook
Als eerst met ’n water gespartel
het deed hem goed…,
zijn verhitting kwijt te raken
bij het z.g. kleine strandje
bij de Vennen
waar de honden
nu nog gelukkig
terecht kunnen
met dit hete weer

Misschien herken jij het ook
als jij een hond hebt
Je hond uit het water
kletsnat …liefst vlak bij jou
om het meeste water
van zich af te willen schudden

Het was nu  in mijn geval
Om daarna
door het rulle zand
waaronder
‘n  zanderig wandelpad
een sprint te willen maken
Ik noem het
de dolle 5 minuten
Het leek erop
alsof mijn hond
door
’t verkwikkende  water
weer energie had voor drie
En mij vooruit rende
Plotseling met de rem erop
waardoor het zand
als een stofwolk
om zich heen
Het was toch iets
om van te genieten
De hond ..,
hij mocht dit  van mij
Het is mijn hond
hij mocht als hond
hond zijn en ravotten

Ik ging van huis met mijn  hond
en kwam met een varkentje thuis
Hoe kan dat …,zou  jij  kunnen denken
Ik geef  ’t een naam vandaar
Al gauw was de hond  weer schoon…,
met gezichten op tevredenheid     😀

20190728_173206.jpg

 

Wandelfragment

Ik wilde  nog ‘n  foto maken
van een pluizig iets
Een pluis aan ’n grasspriet
Wapperend in beweging
het haalde niks uit
’t zou ’n mooie foto zijn  geweest
Ik was bezig met ’n gefröbel

Het aanzien van deze sprinkhaan
achter  die pluis
Wat ik zag ,dat was er een ….,
ja een sprinkhaan
Ik was dus uit gepluisd
Een sprinkhaan op te merken
Helaas …, ’n wazige foto …., spijtig
Zo is het soms….
Soms is het pluizen geblazen
maar ook genieten hoor..,
dat zeker!

 

 

IMG_9062

*Met een klik op desbetreffende foto voor eventueel  vergroting van deze vogeltjes .

 

Wandelfragment

Op de houten balken…, een soort van fietsenstalling
zat ’n klein vogeltje ….,
wie herkent deze?
daarbij in de buurt
op een andere balk
met ook een ander vogeltje …,
dat  leek iets op een roodborstje
Het niet zeker te weten…,
ze keken jong uit hun oogjes.
Zouden zij  daar samen
ieder op een balk
dit zo hebben afgesproken?
Of was het hun first date?    😀

Bij het gade slaan…,van deze twee
het was een mooie afsluiting
om  daarna naar huis te gaan

Mijn hond brengt mij nader
bij mens en natuur.
Ik laat mijn hond uit
en mijn hond laat mij uit
De hond
heeft het naar zijn zin gehad
en ik  ook!
Daar gaat het uiteindelijk om

 

Groet Plantster

De boer

IMG_8959.JPG
Ik heb de wagen volgeladen

 

Met het zien van deze wagen,
volgeladen met balen,rollen gedroogde gras
het hooi naar binnen gaan halen
Met het zien ervan,
het zijn geen handzame
door de pers gehaald met binders touw
Een boerenbedrijf  van vader op zoon
een  zoon als opvolger, zit het erin?
Het boeren zit in de familie
of wel het zit in het bloed
Heeft het nog  een toekomst?
Met het doorstarten of met compagnon
Het is met een kunnen ’n hele toer

Vroeger
was een kleine boer een keuterboer
zei men, het is maar een klein boer
Toch hij zich
met ’n kleine veestapel staande hield
Als een ‘grote’ boer
tegenwoordig  goed boert
dan zeg ik U tegen die boer
Als ik mij betrap
op het woordje vroeger
Met boerenwagen, paard en kar
minder motorisch aan tractoren

Ook vroeger werd de boer
door de buren en familie geholpen
Het hooien met ’n vork…,
in pak met hooi  of los gestoken
op de wagen
Nederland wordt kleiner
met de  groei aan bewoners
is er nog plek voor het/de boeren
met de koe die buiten mag lopen?

Nu in het hedendaags
is het nog steeds  ‘n  kunst
om overeind te blijven.
Er zitten veel haken en ogen aan,
er worden veel eisen gesteld
Milieukwesties haalt men erbij
waar de boer naar moet handelen
Niet alle boeren denken hetzelfde.

Het ligt financieel gevoelig….,
de vrijheid om te boeren.
Het boerenbedrijf  laten welvaren
Uit de rode cijfers
te komen en te blijven…,
Over de toekomst
met zorgen als hekelpunt ..
Om het in goede banen te leiden
het boerenwerk  te verrichten
Het  is hard werken en aanpakken
Soms en sommige boeren
die erdoor lijden of
er onder door lijken te gaan
met of zonder medicijnen
met  ook  een medelijden

Nu zie je het grotere werk  ,met meer pk ,
meer machines  meer automatiserend
zoals de hoeveelheid aan voer
Alles voor in het groot ,de mega stallen
Het is geprogrammeerd …,zoals de melk robot
Niet op het krukje of op de hurken
Is men nu gelukkiger dan vroeger?
heeft men het nu gemakkelijker?
Je hoort veel over stress en burn-outs
het is geen appels met peren vergelijken
Je kan een bijbaantje erop na houden
of een boerencamping opstarten
Een Bed en Breakfast
of ’n andere financiële aanpak
voor  ’t brood op de plank
om  de boterham te verdienen
Als creatief  en heus niet dom
Wat een ieder weet….
Het leven is duurder geworden
in de loop van de tijd

Waar is de boer ,waar het omdraait?
Waar draait het om?(geldbezuiniging)
Het  is allemaal
computergericht, snel  en efficiënt
De echte boer wil graag boeren
met hart en ziel
gaat het nog wel van harte???
Alles moet in het groot,
groter ,snel en sneller
Als ik  erop betrap …,
met het vroeger en nu

Ik wilde niemand in het harnas jagen met wat ik schreef
Om dit schrijven toch luchtig te  willen afsluiten
Met de wagen volgeladen vol met rollen
heel even met deze woorden te dollen
Je kunt er doekjes omwinden met een boer te laten
Een boer laten is een scheet  die de weg naar de uitgang niet weet
Tot besluit als luchtig…, een windje is voortvluchtig

 

Groet Plantster

Rommeltje

 

                     *Met een klik op desbetreffende foto voor eventueel een vergroting

Het is nu volop zomer
dat nemen we aan voor lief
Ook met het dagelijkse…
het uitlaten van mij zelf!  😀
en natuurlijk van mijn hond
Je houdt het bijna
niet voor mogelijk
wat ik daar vond
Geleken op bouw afval
Het leek erop
alsof iemand
de brui eraan
te hebben gegeven
Ik zocht er niets achter
Het was en blijft bij de vraag
met een waarom.
De grote zomervakantie
kwam eraan te pas
Het zou ook kunnen
met geen werk meer
Het werk vaarwel gezegd
Met de boel de boel gelaten
als anoniem en ongekend
Het niet meer zag zitten
ontslag gekregen of genomen
of aan seizoensgebonden
op weg naar huis….,
waar zijn (t)huis  dan is.
Zijn spullen…,
in de natuur gegooid
Ik zag  o.a  kleding
werkschoenen, sokken,
zijn werkhandschoen,
en wat al nog meer
daar achter gelaten
Misschien met zijn gedachten
even er niet bij of juist wel
Misschien met zijn gedachten
zo ik  ben het kwijt
het kan bewust zijn …
of een moment van
ik zie het niet meer zitten
Het is veel te warm weer
De nood kan hoog gezeten hebben
Het werk zit er op …
ik heb het hier gehad
Het kan eigenlijk ook zo  zijn
er niet achter te hebben gezocht
Het is met wel of niet
’n aannemelijk of achterliggende
er steekt altijd iets achter
Met een waarom een daarom
Ik  heb er niets mee te maken
en er geen doen mee
Toch als ik zo iets zie liggen
Ik spreek het niet goed
het is dat het hier slingerde
Waar wat ligt …,daar komt meer bij
Ik maak er werk van
dit afval aan te geven
bij  instantie de gemeente
Dan ruimen zij het hopelijk op
Uiteindelijk…,is ‘t
“opgeruimd staat netjes”

 

Groet Plantster

Zo ijverig

20190713_175235

  

                             *Met klik op desbetreffend foto voor eventueel de vergroting

Insecten,

Zo ijverig als een bij
zij zijn van levensbelang
dus belangrijk
ook of ondanks
droogte/warmteperiode
Vele insecten zoals bijen
hebben het moeilijk
Er is namelijk
steeds minder
of  niets te halen
Het is niet gemakkelijk
vanwege benodigde voedsel
Blijf het fascinerend vinden
hoe zij te werk gaan
Zij zijn nog steeds
‘n  belangrijk onderdeel
in ons bestaan
Als ware een klein radertje
in het grote werk.
Als zij uitvallen
of  bij wijze van
het werk erbij neer gooien
Dan zou het helemaal
niet goed voor ons
eruit komen te zien
In het klein
kan een ieder mens of dier
iets betekenen
voor de ander
Dit kan bijvoorbeeld
of dankzij bloemen
te zaaien of aan te planten.
Dus de bij hoort er wel bij.
Plaag ze niet als je ze ziet
dan krijg je een stekeligheid
en dat is geen aardigheid
Gun haar even de bloemen…
luister eens naar ’t zoemen
het zegt wat over het moment
Als je dan toch ook bij bent
Het is mooi ook het kleine …
jij als reus in haar ogen
Zij blijft maar even
ze gaat daarna weer weg
zij zoekt haar eigen weg
Met bijen gezoem…
Bij een bij…, ben jij bang ervoor?

Ik wens jou als lezer
in elk geval
een fijne zonnige  zondag
met of zonder bij….
bij  ’n aangename temperatuur

 

Groet Plantster

Verouderd

20190706_172133

 

 

*  Met een klik op desbetreffende foto voor eventueel een vergroting

 

Met ’n landelijk paadje ingeslagen
’n mooi schuurtje gadegeslagen
Een oud schuurtje in het hedendaagse
heeft of weergeeft
soms meer charme of sfeer
dan dat je had kunnen bedenken
of niet voor mogelijk gehouden
Er straalde ’n rust vanuit of vanaf
zoals ik dit schuurtje zag
hoe dit schuurtje zich weergaf
Dus oud is niet altijd lelijk
“Oud met charme”
Oud ,Ouder,verouderd
Oud niet altijd voor lelijk door te gaan

Het zegt wat over de tijd
Door de tijd aan verandering
wel of niet onderhevig
Het is met alles om je heen
Er zit dus  ’n verhaal achter
met wat er zich heeft afgespeeld
ook een schuurtje tussen bomen
het was toentertijd, uit eerdere  tijd
met wat er zich nog afspeelt
En in deze tijd iets erin te zien
wat het met zich mee brengt of geschiedt
Het doet nog dienst
Misschien nog tot in lengte van jaren
Het is aan de tijd
wat blijft of gaat of ver gaat
in de staat hoe het erbij staat
Soms is het goed om erbij stil te staan
al is het in het voorbij gaan

 

Groet Plantster

Hangend

20190715_155145.jpg
Bruine spin in haar web .Wie herkent deze spin met naam?

 

Met het zien van deze bruine spin
zij was heus niet zo min
Of zij er langer hing of niet
zij was heel mooi , zoals je ziet
Hangend  in de berm
aan een zijde draadje
Hoe bijzonder hoe fijntjes
de web draden gesponnen
waaraan zij was begonnen
Ik moet ook bekennen
het ging haar wel goed af
zoals zij  stilletjes hing
aan een geweven draad
daarbij  je even stil staat
Het was  in het geheel
hoe zij zich weergaf
Deed zij voorkomen
alsof in diepe rust
Zo viel zij er niet af
of mij  niet in gaten
daar heb ik ’t bij gelaten
Trouwens
zij hing mij niet in de weg
was ook niet bang voor haar
Ik liet ze in haar rust,  ik liep gerust
Ik ging voorbij, ik liet ze daar

 

Groet Plantster

Roodpoot

20190726_121955.jpg
Ik noemde deze wants voor gemak  ‘roodpootschildwants’ . Dan heeft hij/zij in dit geval ’n naam .Ik moest even glimlachen want het leek erop dat de wants zijn/haar tong naar mij uitstak .Met die gedachten alleen al, het gaf ’n belevenis eraan…, eigenlijk nog mooier als ogenblik met deze blik erop. 

 

Ik wilde mij
vanmorgen in de vroegte
nog even buiten begeven
Voordat het
de spuigaten uitliep
wat de hitte aanging
Al gauw
had ik mijn plekje gevonden
onder de notenboom
waar het
met een  briesje wind
nog redelijk te doen was
Een windzucht
liet het mij zachtjes voelen
Het windje verzachtte
in de schaduw als draaglijk.
In een ogenblik
blikte ik op de boomstam
waarop beestjes kropen.
Niet gedacht,niet geweten
dat het daar
zo druk zou zijn
met dit warme weer
’t Viel mij onverwachts op
De boomstam werd
in deze ochtend
opgezocht of druk bezocht
Het is maar net
hoe je zoiets ervaart
Ook deze schildwants
die mijn belangstelling opwekte
Het zou kunnen zijn
door de tuin sproeier
gedeeltelijk met de broes
op de boomstam gericht
Langzamerhand
werd het gevoelsmatig
voor mijn welbevinden
toch weer te warm….
Ik liet het buiten voor wat het was
de rood poot schildwants buiten
En ik ging tevreden
met ’n rood hoofd naar binnen      😀
om mij liever binnenshuis te begeven
Nu dit blogberichtje uit werken
om die onbehaaglijke warmte
van buiten naar de achtergrond
te  willen houden
Met voldoende water bij de hand
mij rustig te houden (meer kun je niet doen)
Morgen zou het koeler worden
(al is het 30 graden dan is het toch koeler   😀 )

 

Groet Plantster

Gevonden

 

20190724_212441

Het leek even alsof ieder
in de avond met het zelfde idee
naar buiten te gaan
Met overdag
binnen en gedeisd
en de avond voor zich op geijsd
Om zichzelf uit te laten
al of niet wandelend
met de hond.
Waar ik ‘n  huissleutel vond
Het kan van ieder zijn
van wie is niet bekend
Zij hebben geen notie ervan
waar ze het hebben verloren
daarover geen drukte
Het is te warm ervoor
om hun wandelgang
na  te gaan

Onwetend waar vandaan
zonder naamgegeven
het niet teruggeven
Ik liet het daar liggen
het zij zo….
het zal niet aan mij liggen
mijn bedoeling was goed
Het is maar een sleutel
er zijn ergere dingen
hoor ik jou  nu
hardop denken

Groet Plantster