Horizon

 In het oog springend kunstwerkvan kunstenares Diana Ramaekers. Het heeft de titel ‘Horizon’en verschaft de toeschouwereen unieke, nieuwe blik op het landschap.Het heeft aantrekkingskrachtje wilde weten wat het voorsteldeje kijkt er omheenje kijkt er van opje kijkt er tegen aanwat je zag zette aan tot nadenkenHet was een kunstwerkwaar je bij stil stondom daarna je … Meer lezen over Horizon