Meriansborstel


*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting


Tijdens een herfstwandeling
viel mijn oog op
’n mooie bladverkleuring
van de eik
Met een blik naar beneden
op de grond
zag ik daar vlakbij
’n opvallende harige rups
genaamd de meriansborstel rups
Het had dan ook wel
op het eerste gezicht
wat weg van ’n borstel
waardoor ’n opvallende verschijning
in ’t zacht kleurige van groen
Met vier borstels
alsof witte kwasten op zijn rug
Terwijl de rups
zich kronkelend ineen draaide
alsof zich te willen verweren
of een verdedigingshouding aannam
daarbij viel me de zwarte kleur
tussen de segmenten op.
met op het eind
’n rozerode borstelige stekel
Met even later met de kust veilig
weer languit zijn weg te vervolgen

De betreffende rups die ik hier benoem
ben ik nog niet eerder tegengekomen
Als wel leuk met wat informatie
hierover wat wijzer
te zijn geworden
met wat ik las op internet
De rups heeft in de zomer
zijn tijd hoog
in de bomen doorgebracht
daarom zie je ze zelden of niet
is het in de herfst echter tijd
voor volgroeide rupsen
om naar beneden te gaan,
Om zich te kunnen verschuilen
op zoek naar een veilige plek
om te overwinteren.
Daarom deze nu
te hebben gezien
om later in het voorjaar
weer tevoorschijn te komen
maar dan als
een grauwe onopvallende nachtvlinder

Nee hoor…
het was geen Marians borstel… 😀
maar een meriansborstel
Dit was onlangs (16-10-2021)
en ’t nu vandaag te beschrijven


Groet Plantster

Dag dagpauwoog

IMG_3037!Met afscheid van de zomer
Nu de herfst van zich laat spreken
dan kijk je er wel van op
min of meer een verbazing
als er in deze tijd nog
een dagpauwoog om je heen fladdert
en vooral als je denkt
dat de tijd voor vlinders voorbij is
maar het schijnt
als de weeromstandigheden gunstig zijn
dat je ze nog aantreft
in de herfst
Bron: De Vlinderstichting

Enkele dagen terug 14 -10- 2021
zag ik nog deze dagpauwoog
Met het zien
van nog een enkele vlinder
even terugdenkend
aan de afgelopen zomer
die voor het gevoel
veel te gauw voorbij ging
Maar
’t wordt binnenkort menens
met de herfst
die al een poging doet
en in de startblokken
Met de zomer afgesloten
ook de herfst kent zijn charmes
dan nu de kans te willen geven
dus we gaan er voor, ga je er in mee?Groet Plantster

Van larve tot …

Met stippels
Gisteren (16-10-2021)betrapte ik
een aantal lieveheersbeestjes /larven
In half oktober waren zij
nog buiten in het zonnetje te zien
met wel of niet in beweging
Enkelen te hebben gadegeslagen
met ingedeukt schild alsof niet uitgehard.
’t liet me denken aan ’n fase
van larve tot lieveheersbeestje
Binnenkort gaan ze
op zoek naar een plek
om te overwinteren
Met een overleven
overgeleverd
aan hun stadium van leven
of anders
aan het eind van latijn…


Groet Plantster
Langpotige

IMG_0764!

Met na een wandeling
een korte pauze in te lassen
en op een bank te willen plaatsnemen
viel mij ’n langpootmug op
met de wetenschappelijke naam Tipula paludosa
Maar langpootmug klinkt in de mond
bekender voor velen
Alsof de bank voor hem alleen was
en zich lang uitgestald
wat zijn naam eer deed
Terwijl ik er een foto van maakte
gunde hij mij ook een zitgedeelte
om daarna weer te verdwijnen
wat voor mij
geen punt van discussie was 😀Groet Plantster

Erbij uitlopenVanmiddag 14-10-2021
viel me ’n doekje op
al gehangen in een boom
Om erbij uit te lopen
wat op zich al opmerkelijk was

Het zijn de kleine dingen al
die eraan bijdragen
In het klein van ’n moment
’n gelukje mogen vinden

Mede door de lichte kleur
betreffend ’t doekje
viel me de groene rups
van de dennenspanner op


Er liep een streepje
over de lengte
van de rups zijn rug
dat ook erbij te benoemen
Hij hield zich
even strak gespannen
om daarna
met ’t kronkelige
van zijn bewegen
’t kenmerkende eraan
in een soort lus
met power
zich te verplaatsen
Groet Plantster


Slakje

*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting


Een gedachtegang over een klein slakje...
met boven zijn hoofdje een dakje 
Ook een slak komt er 
waar hij op aan wil
Is 't met zijn leven een welzijn?
Met wel of niet ten prooi 
al valt het niet mee
met een wel en wee
langzaam maar zeker
zijn doel voor ogen 
Laten we wel zijn... 
laten we het niet vergeten
wie mag jij eigenlijk zijn?

Het is de natuur, het zit van binnen 
Het zit binnen en komt naar buiten 
Hoe klein, dan toch al te weten 
waar hij op aan wil
om te kunnen overleven 
Als bladliefhebber een slakkengangetje 
Ondanks traagheid een volhouden
langzaam maar zeker
een vooruitgang
Je kunt er voor zijn
maar tegelijk 
kun je er tegen zijn 
Het mes snijdt aan twee kanten 
Je kan eender wat vanuit verschillende 
en 
zelfs tegengestelde standpunten bekijken


Groet Plantster 

Kiekeboe

IMG_1277!

Happy day to you

Genietend van ’t mooie najaarsweer
laat het tot je doordringen
De tijd staat niet stil en
’t jou wat zeggen wil

Wees dankbaar wees bedachtzaam
alsook vrijblijvend
Laat het op je inwerken
daar je bent waar dan ook

Het zijn die kleine dingen
die het voor al doen
noem ’t geluksmomentjes

Ik wens jou als bloglezer
ondanks de mist in deze ochtend
met enig draagvlak,
wat er aan bijdraagt
om ’t straks weer
zonniger in te mogen zien
Met het zonnetje in het hart
’n aangename vrijdag!


Groet Plantster

Gaai

IMG_1123!


Wel verrassend dat ’n gaai
eerst Vlaamse gaai werd genoemd
Soms moet /wil men iets veranderen
met weer ’n naam anders
Met welke reden
zou ik zo niet kunnen zeggen
Wat de gaai betreft
een veel geziene
als tuinvogel een gast
met zijn blauw op vleugels
en het bruin op zijn lijf
dan toch het zelfde te blijven
tijdens het waarnemen
Twee dagen geleden
zag ik ze hier nog in de ochtend
in de buurt van ’n eikenboom
Het opvallende eraan
was wel
het heen en weer vliegen
druk in de weer het op en af
hoe gauw zij wegvlogen
ook weer terug kwamen
Overig wel interessant
om te hebben gezien
Want nu het najaar geworden is
waren zij waarschijnlijk
aan het hamsteren geslagen
om hun wintervoorraad
veilig te stellen met een aan te leggen
De eikels
die ze hierbij lieten vallen
of niet worden opgegeten
kunnen weer nieuwe eiken boompjes worden
tenminste als ze die kans krijgen

Groet Plantster

Beestenboel


*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting

Om ’t nog even erover te hebben
’t was gisteren dierendag
met een extra wandeling
een kluifje voor de hond
maar eerlijk gezegd
is het elke dag dierendag
met elke dag een feest
als ik met mijn hond op stap ga
Hierbij als je dieren hebt,
dit geldt in principe voor elk dier
dan daar wel goed voor te zorgen
anders er niet aan te willen beginnen

Nu ik deze regel lees
denk ik even terug aan coronatijd
daar het me opviel
dan ook meer honden
te hebben gezien
Met na de lockdown periode
was voor menigeen
de nieuwigheid ervan af
en werden
betreffende honden weer afgedankt
’t achterliggende motief
Eigenlijk triest en ook voor woorden
zo dat mag gezegd zijn
al is het een scherpe zinsnede
die zich iets dergelijks
op de hals hebben gehaald


Groet Plantster


Even bij komen

IMG_0924 Vermoeidheid bij

Waar ik bij uitliep
voor de waarheid
met de slag om de arm gehouden
Wat ik zag bij een slagboom
was ik dichterlijk blij
daar ik bij uit liep
Het nam je in beslag
Een bij ging overstag
of zou hij van slag zijn
in ’t klassieke van
een houten slagboom
gedragen door een ketting
Of waren de bloemen
te ver zoeken
om bij te komen

Groet Plantster