Jonkie

IMG_8568!Met het uitlaten van de hond 
viel mij dit vogeltje ten deel
't Zat op een boomstronk 
niet zo ver van de grond
't Had wat weg 
van 'n jong roodborstje
Met een paar tellen
zoals 't erbij zat
alsof zich aan mij
 te willen voorstellen
Met het mooie eraan
de moeite waard 
even erbij stilstaan
totdat ik
deze foto's had


Groet Plantster

Pauwoogpijlstaart

IMG_8148!

Metamorfose van rups naar vlinder
’n Nachtvlinder die nachtactief is
hier nog in een cocon
met roodachtige vlekjes op de flanken.
en zeven schuine,
bleek groenachtige strepen
en fijn witachtig gespikkeld
Het waren er zelfs twee en
beiden veilig tussen het groen
Hun buikpoten zorgden ervoor
dat ze bleven hangen.
als gecamoufleerd in het groen


Op het eerste oog
met wat fantasie
had ’t wat weg
van ’n goed gevulde peul 😀
waar het
in de eerste instantie
aan deed denken
maar al gauw
kwam ik tot de conclusie
hier ging het uiteindelijk
om ’n rups – cocon
Het was ook wel
’n verrassing der natuur
om
te hebben waargenomen
bij ’n laurierstruik.


IMG_8155!

Van eitje tot vlinder


Tijdens haar leven legt een vlindervrouwtje
zoveel mogelijk eitjes.
Uit de eitjes komen jonge rupsen.
Een deel van deze rupsen
groeit uit tot ‘volwassen rups’
en gaat verpoppen.
Tenslotte
kruipt er een vlinder uit de pop.
om de volgende generatie veilig te stellen.
Bron :Vlinderstichting

Groet Plantster

MestkeverHet gewaar worden
van een zacht ongekend
brommend /zoemend geluid
Het insect donker van uiterlijk
wat mij niet ontging was iets blauws eraan
Wat ik ook nog niet eerder had opgemerkt
dat ik ze heb zien vliegen!
Het bleek achteraf
dus een mestkever te zijn geweest
Het was in deze zomer
’n primeurtje

Even later liep ik op een ander zandpad
waar nog ’n groot aantal
mestkevers zich lieten zien
bij wijze van bijna ontelbaar
Ook ’n aantal
lagen er onderste boven
en sommige die ik met een stokje overeind hielp
maar om mijn pad te willen vervolgen
heb ik er niet al te lang lang bij stil gestaan

Mestkevers komen op de paardenmest af
dat is een ding wat zeker was
Dan zie je het nut van deze kevers
waren zij de opruimers
van de uitwerpselen
van de (paarden)mest
Hetgeen er niet smakelijk uit zag
maar uiteindelijk is het wel
wat er zich wel in de natuur voordoet
en deze mestkevers zich daarvoor geschikt achtten
Ook zij horen in de natuur erbij,
dat is een ding wat zeker is

Niemand weet eigenlijk
waar ze vandaan komen,
Met hun uiterlijk vertoon
zwart en daarbij
’n metaalkleurig aan blauw aan zich
Zo hebben ze wel sterke poten
om het betreffende werk te kunnen verzetten
ook wel fotowaardig
Al is het voor menigeen niet moeders mooiste
met de gedachten daaraan
dan toch onder de aandacht
en er een of meer
foto’s van te willen maken
Ik las onlangs
dat zij nuttig waren
voor de grondverbetering
in principe ook belangrijk….
ik benoem ze
of zie het als ’n pluspunt


Groet Plantster


Rode bosmier

IMG_5524!Tijdens een wandeling
op een zomerse dag
viel mij ’n groepje op
van rode bosmieren
Ik heb ze maar niet gestoord
met wat ik las op internet*
dat je kans hebt
dat ze met onraad een mierenzuur
gebruiken om zich te verdedigen
Daar had ik geen zin in 😀
Zoals ik ze gadesloeg
al druk doende
waren ze bezig
samenwerkend
met het veroveren
of verorberen van hun prooi

Rode bosmieren
staan bekend als harde werkers
en zo ijverig als een mier
wordt ook weleens gezegd
Ze verzetten op hun manier
grote bergen werk
 De rode bosmieren,
die zwart en rood zijn,
maken in bossen
dan ook wel heuvels
van dennennaalden.
Er zijn mieren die kunnen bijten
met ook ook die kunnen steken
 Men maakt onderscheid
tussen twee soorten,
die op elkaar lijken:
de behaarde en de kale bosmier.
Het onderscheid is lastig,
want de behaarde bosmier is niet erg behaard
en de kale bosmier niet echt kaal.
We houden het hier
daarom bij de verzamelnaam,
de rode bosmier. Bron: InternetGroet Plantster

Rosse woelmuisje

IMG_8315 Veldmuisje

Terwijl ik inmiddels
gisteren naar huis wilde gaan
en me al in de auto te hebben gezeteld
ben ik door mijn nieuwsgierigheid
weer even uit de auto gestapt
om wat dichterbij te willen kijken
Dit vanwege een blik
vanuit mijn ooghoek naar links…
Nabij ’t zandpad in de berm
zag ik
op ’n gegeven moment iets kruipen
en daar niet als alledaags
Het kleintje zat in de berm tussen het gras
het kroop langzaam vooruit
en vulde zijn maagje
met wat hij gevonden had
Ik gaf het de naam Rosse woelmuisje
of heeft ’t misschien
’n andere benaming?
Dan hoor ik het graag

Dank voor je aandacht!

Groet Plantster

Dagpauwoog

IMG_7738!
De dag(-)pauwoog dankt zijn Nederlandse naam
aan de oogvlekken op de vleugels.
met iriserende blauwe en paarse kleuren
die doen denken aan
een staartveer van een mannelijke pauw.
Het andere gedeelte
van de vleugels is oranje rood
De onderkant van de vleugels is helemaal zwart.
Deze vlinders zie je meestal
waar ook veel bloemen te vinden zijn
Deze dagpauwoogvlinder
zat heerlijk in het zonnetje
op een van de boerenhortensia’s
Ik herkende de vlinder aan
de opvallende ‘ogen’
die je ziet als de vleugels uiteen gespreid zijn
zoals hier het geval was
Met de grote ogen op zijn vleugels
schrikt hij vogels en andere vijanden af. (mij niet 😀 )

Dág Pauwoog! Groet Plantster

Hierbij te willen vermelden:

Van 3 tot en met 25 juli
Op zaterdag 3 juli 2021 begint de Landelijke Tuinvlindertelling.
Deze telling wordt dit jaar
voor de 13e keer door De Vlinderstichting georganiseerd.
Iedereen met een tuin of een balkon
kan meedoen via http://www.vlindermee.nl.

Eén keer tellen is al voldoende! 

Gehakkelde aurelia

 

De gehakkelde aurelia
is ’n oranje vlinder
met donker bruine stippen
al zittend in het zonnetje
waarbij ik uitliep
wat mijn aandacht riep
’t kwam gisteren 20-07-2021
onder mijn aandacht
door de warme kleur
met vleugels
uiteengeslagen


De gehakkelde aurelia
 is niet moeilijk te herkennen.
De bovenkant van de vleugels
heeft een oranje grondkleur
met zwartbruine vlekken.
De donkerbruine rand
van zowel de voor- als de achtervleugel
is sterk gekarteld,
en daaraan heeft hij zijn naam te danken.
De onderkant,
dus de kant die te zien is
als hij met de vleugels dicht zit,
Is heel anders van kleur.
Oppervlakkig gezien
lijkt deze gewoon bruin,
maar als je hem van dichtbij bekijkt
en met goede belichting
blijken er allerlei tinten in te zitten.
De bruine kleur
is uitstekende camouflage
als de vlinder,
weggekropen is tussen takken en dor blad


Groet Plantster


Snorzweefvlieg

Hierbij ook ’n snorzweefvlieg
op ’n blad gezeten
Zijn vleugels ineen geslagen
op een van regendagen
Het is ’n algemene zweefvlieg
Vooral in de zomer
zie je ze meestal op bloemen zitten
waar ook bladluizen kunnen zijn
De larven jagen op de luizen
en leven voornamelijk op
op het blad van kruid en struik
De snorzweefvlieg
heeft zijn naam te danken
aan de smalle zwarte bandjes
die lijken de vorm te hebben
van een snorretje
tussen de oranje banen
op zijn achterlijf
Dus deze snorzweefvliegen
zaten daar wel snor…..

De plant Achillea’ variëteiten
houden van een zonnige standplaats
en een niet te natte grond.
Trekt veel vlinders en andere insecten.
Geschikt als droogbloem.
Oude bloemen verwijderen
stimuleert een tweede bloei.


Groet Plantster

Helmkruidrups

IMG_5406!Tijdens een wandelen
als je het mag opmerken
op het moment
juist waarbij je uitloopt
Het is dan ’n verrassing
zoals nu deze helmkruidrups
tenminste ik geef deze naam eraan
Met wat geluk aan te kunnen treffen
van af haf juni tot september
Deze rups is
van een nacht actieve vlinder
genaamd de helmkruidvlinder
’t Is dan ook wel
’n opvallende mooie rups
maar als vlinder is
’t een ander verhaal
die dan weer
moeilijker te herkennen is
De rups zou vrij zeldzaam zijn
als bedreigd op de rode lijst
las ik onlangs op het internet

Groet Plantster