Cocon


*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergrotingIn de natuur
van ’n mooie provincie
met name Brabant
Daar viel mij iets op
nabij het oog
van dit borstbeeld
Als ware ’n omhulsel
als ik het goed had
waarin iets verborgen zat
waarschijnlijk een cocon
Op zich was het
wel op ’n originele plek
en in hoedanigheid

Met het oog op het borstbeeld
waar mijn aandacht naar uitging
’t anders misschien
niet te hebben opgemerkt
Wat er uit de cocon komt
blijft dan nu bij ’n vraag
Cocon van ??
Wie het weet
die mag het zeggen
Alvast dank…


Borstbeeld: mr. F.J.M. Houben
Beeldhouwer: mr. C.G.J Rutten

Het Frank Houbenbos
De 69 Brabantse gemeente
hebben dit bos ter gelegenheid van
het afscheid van mr. F.J.M. Houben als
Commissaris van de Koningin van de provincie
Noord-Brabant aangeplant
bij de ingang van het kasteellandgoed
Nemelaer van Het Brabants Landschap,
als dank voor zijn inzet
voor een leefbaar en duurzaam Brabant

20 september 2003Groet Plantster

BoekenhopperDe maat van een boekenkastje
met ook het model,
maakt niet uit,
als je er een wilt plaatsen
Je bent vrij wat de vorm aangaat
dat maakt het leuk
als je eraan voorbij wandelt
of zoals ik nu eraan voorbij fietste
dan ook even ervoor stopte
Ik heb het nu over
deze twee ruilbiebjes
die ik vandaag heb gezien


Hop hop naar de boekenhopper
Een dag-en-nacht toegankelijke ruilbibliotheek.
In Oisterwijk  is de Boekenhopper populair.
Kleine boekenkastjes,
makkelijk toegankelijk aan de straatkant,
steeds wisselende gevarieerde boekenverzameling.
U mag de boeken gratis meenemen
om te lezen.
Het is de bedoeling
dat u dan boeken terug zet
anders is het kastje snel leeg.
Dit mag ook een ander boek zijn
dan degene die u eruit heeft gehaald.
Graag zelfs,
dan
blijft de inhoud spannend en verrassend. Info internet


Groet Plantster

Met schutkleur
Met diepe buiging
tussen het blad
niet voor niets op mijn pad
Waarover ik me gebogen
daar ik hem  toch zag 
dit was zienderogen
Dan nu 
met schutkleur
de grote groene sabelsprinkhaan
zich aan mij vertoonde
met een verstoppertje 
Van blad tot blad
waar ik erg in had
me op de proef stelde
mijn geduld beloonde
Hij nodigde me uit
hij daagde me uit
't begon me te dagen
ook een sprong te wagen
Groet Plantster

Haagwinde

Haagwinde

*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting


De haagwinde kan woekeren
onderwijl al wortelend
de baas te willen spelen
een worsteling als klimmer
slingerend om andere planten
Ik draai er geen doekje om
het is dan een winde
die zich erom heen slaat
die zich niet gemakkelijk
uit het veld laat slaan
Nu was het in de berm
terwijl ik om me heen keek
waar de haagwinde
zijn aandacht opeiste
Met de naam haagwinde
als klimplant
met witte bloemen
die je op veel plaatsen ziet
Op het eerste oog
is het met ’n prachtige bloem
maar als klimmer
moeilijk in toom te houden
en anders wordt
dat gezien als een uitdaging…Groet Plantster

Chorthippus brunneus

IMG_4066 SprinkhaansoortDeze sprinkhaan met zijn bruine kleur
is dan ook een hippe met ’n brune neus 😀
Ik zeg er maar wat tegen
’t Was me bijna ontgaan
ware het niet dat ik mijn oog er op kreeg
Als wel ‘bijna’ onopvallend
deze soort sprinkhaan heeft de benaming
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus
volgens soortenregister op internet
En is dan toch ook wel met zijn lange vleugels
de meest verspreide sprinkhaan van Nederland
Deze trof ik onlangs in de berm
op een brandnetelblad aan
Ik wist niet
dat er zo veel verschillende soorten sprinkhanen zijn
En dan is telkens het mooie ervan
om ze dan tijdens een wandeling
onverwachts te mogen ‘ontmoeten’
en dit te willen laten zien aan jou.
Groet Plantster

Melkbus

IMG_1103!
Wanneer de koeien gemolken werden,
werd de melk via een teems (zeef)
in de melkbus gegoten
en daarin bewaard.
Een melkbus  werd vroeger
’s ochtends
op de handkar
aan de kant van de weg gezet,
Dit vergde wel
handigheid en kracht
Er waren melkbussen
van 20, 30 of 40 liter
die oorspronkelijk diende
om verse melk 
in te bewaren en te vervoeren. 
dan kon de melkrijder
ze meenemen naar de fabriek.
Tot ongeveer 1970-1980
werd de melk nog in melkbussen
naar de melkfabriek gebracht.
Deze werden
bij de boer opgehaald
om ze bij de fabriek te legen.
Toen de boerderijen
steeds groter werden
en de melkkoeltanks kwamen
was het afgelopen
voor de melkbussen.
Melkbussen zijn vandaag de dag
meer een sierobject
of worden nog gebruikt
zolang ’t geoorloofd is
voor ‘t carbid afschieten CarbidschietenGroet Plantster


Tweevleugelige


Vanochtend,
op vrijdag 20-08-2021 
liep ik vrijmoedig uit
bij 'n stelletje vliegen
Met roodbruine ogen
zochten zij 
bij elkaar dekking
Zij voelden zich er veilig
en waren aan elkaar gewaagd 
met hun vliegcapriolen.
Een vlieg  een gevleugeld insect,
met kop ,borststuk en achterlijf
is kenmerkend
door 'n donkerkleurige uiterlijk
en het snelle reactievermogen
dat hebben ze te  danken aan  goede ogen
Ik zie ze soms vliegen
het zijn tweevleugeligen
wat betekent
 dat ze één paar vleugels hebben
als ik ze zie 
niet erover te liegen
ze soms te beteugelen
De levensduur van een vlieg
is afhankelijk van de soort
Wordt het een kwestie van slaan
of anders 
ermee naar buiten
daar kunnen ze hun gang gaan  😀Groet Plantster

Water snuffel

IMG_9885 WatersnuffelAl snuffelend liep de hond
en ik zag een Water snuffel

De watersnuffel,
als wel ’n algemene waterjuffer
die je overal in Nederland kunt tegenkomen
zie je voornamelijk op heide en bij vennen,
en ook wel bij andere wateren,
Herkenbaar aan
de lichtblauwe schouderstreep,
die veel breder is
dan de zwarte streep
die eronder ligt
In elk geval
valt het in de categorie
van waterjuffer
en ’t daarbij te willen latenGroet Plantster

Dagpauwoog rups

IMG_0503!
Dagpauwoog rupsen
met in het voorbij lopen
wemelde het ervan
in het blad van grote brandnetels
Dit was een poosje terug
op 07-08-2021 in de ochtend
Het zag er zwart van
met in grote getale
ze te hebben opgemerkt

Levenscyclus De rupsen leven in groepen
in spinselnesten,
volwassen rupsen leven solitair.
De verpopping
vindt meestal plaats op de waardplant,
maar soms op een struik
of muur in de omgeving daarvan.
De soort overwintert als vlinder
op een vochtige en koele plaats
Het vrouwtje zet een groepje
van enkele tientallen tot honderden eitjes af
op de onderzijde
van een blad of op de stengel
Rups en verpopping
Meteen na het uitkomen
spinnen de rupsen enkele bladeren bijeen
waarin ze gezamenlijk leven.
Als de betreffende brandnetel is kaalgevreten,
verhuizen ze naar een andere,
jonge en liefst grote plant
en maken opnieuw een spinsel.
In latere stadia
leven de rupsen meer solitair
bovenop de bladeren
De verpopping gebeurt
meestal op de waardplant, de grote brandnetel
maar ook wel in heggen
of muren of in de directe omgeving daarvan.
Habitat vooral ruige graslanden,
bloemrijke randen van bos- en heidegebieden,
dijken, parken en tuinen.
De rupsen van de dagpauwoog
leven op brandnetels
die groeien op vochtige,
half beschaduwde plaatsen
aan randen van bossen,
velden of nabij de waterkant.
De vlinders zoeken nectar
in een groot aantal biotopen
zoals ruige graslanden,
bloemrijke randen van bos- en heidegebieden,
dijken en tuinen.
De hoogste dichtheid
aan vlinders
wordt gevonden in droge graslanden. Bron : Vlinderstichting

Dagpauwvlinder

*Voor info dagpauwoog zie bij Wikipedia

Groet Plantster

Zwerfboek


*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergrotingKinder-zwerfboeken
een mooi initiatief
voor en door kinderen
Om ’n steentje eraan bij te dragen
is een mini bieb op zich
die je steeds meer
aan de straatkant ziet
Het is telkens een aardigheid
om er bij uit te lopen,
’t is juist de creatie
ieder voor zich
Het motiveert
op wel ’n authentieke manier
om boekjes of iets anders
aan de man te willen brengen
in dit geval gaat het om kinderen 😀

Zwerfboeken zijn van alle kinderen!
Je neemt het boek mee naar huis
en als je het uit hebt,
laat je het weer verder zwerven.
Je herkent zwerfboeken
aan de sticker op de kaft.
Op die sticker staat: Neem me mee! 
Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen.
Als je het uit hebt,
laat het dan weer zwerven.
Dan kan een ander kind het ook lezen.
Op de binnenkant
van de kaft zit ook een sticker.
Op deze sticker staat vaak een zwerfcode…
Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen.

Homepage – Kinderzwerfboekkinderzwerfboek.nl