Met schutkleur
Met diepe buiging
tussen het blad
niet voor niets op mijn pad
Waarover ik me gebogen
daar ik hem  toch zag 
dit was zienderogen
Dan nu 
met schutkleur
de grote groene sabelsprinkhaan
zich aan mij vertoonde
met een verstoppertje 
Van blad tot blad
waar ik erg in had
me op de proef stelde
mijn geduld beloonde
Hij nodigde me uit
hij daagde me uit
't begon me te dagen
ook een sprong te wagen
Groet Plantster

Slakkengang


Slakken met een slakkengang
een huis met zich gedragen
Als mens in een wandelgang
een rugzak met zich meegedragen

Een gedachtegang van belang
men moet niet op alle kleine dingen
een negatieve opmerking maken
en niet op alle slakken zout leggen
want dan kom je er niet

Slakken met een slakkengang
met het huis op de rug
soms trekken ze zich er in terug
Doe maar rustig aan
langzaam maar zeker
ook jij komt er wel
al is het dan niet in één tel

Het is ook een manier
om je vooruit te werken
Met waardig jouw tempo
zonder gejaag en gestress
langzaam maar zeker
kom jij er ook

Groet PlantsterSegrijnslak


Onderweg trof ik deze slak aan
dit was in de vroege ochtend
Waarschijnlijk was hij er op uit
om van daar uit via een sluiproute
langzaam maar zeker
op slinkse wijze de tuin te bereiken
Wat er op uit draait
met zich een plant toe te eigenen
Uiteindelijk gaat het
op natuurlijke wijze
Het is een weg zoeken
wat doe je eraan wat doe je ermee

Met een eten, met een opeten, met een opgegeten…..

Met het zien van ’n aangevreten plant
waar blad behoorde te zitten
je zou bijna chagrijnig worden
met het zien van een segrijnslak
die ik dan nu er ook van betichtte
Ik las op internet
ook de segrijnslakken zouden eetbaar zijn
Heb het aanbod afgeslagen
aangezien en het ervan afzien
het aan de vogels over te laten
is het met deze foto’s gebleven


Groet Plantster 

Lieveling

IMG_1546 LievelingLieveling,
hoe mooi kan het zijn
daar ik je aantrof 12-08-2021
Als wel speciaal voor mij
op een zanderig ruiterpad
Met een blik 
in en tussen het groen
zag ik jou 
in de halfschaduw
laag gezeten in de rust
op het groen van een blad
 
Wat ik hier beschrijf
met 'n foto 
was een dag actieve nachtvlinder
'n Mooie betiteling
voor op deze
druilige bewolkte zondagmiddag
en dit blogberichtje 
hiermee af te sluiten

Fijne zondag!Groet Plantster 

Duitse schorpioenvlieg

IMG_0349 Duitse Schorpioenvlieg
De ‘Duitse’ schorpioenvlieg
heb ik in afgelopen tijd
al veel gezien
waar de zon
niet zo goed bij kon komen
dus daar in de loop
meer schaduw was,
waarlijk goed vertoeven
tijdens warmtedagen
Juist daar deze schorpioenvlieg
zich dan ook liet zien
En erbij te vermelden
met verschillend
in soort van schorpioenvlieg
is ’t moeilijk onderscheiden
om te vergelijken
aangezien ze
ook wel op elkaar leken
met hun donkere vlekken
op vleugels
’t Betreffende beestje zie foto
had wat weg van ’n mannetje
Deze heb ik de naam
‘Duitse’ schorpioenvlieg meegegeven 😀Groet Plantster


Tijgerspin

IMG_4645!!
Geleidelijk aan zie je
steeds meer spinnen
En wat mij niet ontging
was dan nu deze tijger spin
Het is oorspronkelijk
’n Zuid Europese soort
die in Nederland
terecht is gekomen
Hierbij weer de klimaatsverandering
ter sprake komt
en daardoor ze zich
hier ook thuis lijken te voelen
Je hebt
steeds meer kans om ze ergens
in de wegberm, tuin
of zoals nu
in de buurt bij de heide
aan te kunnen treffen
Deze spin
wordt tijgerspin genoemd
maar je mag ze ook
als wespspin betitelen

Ik zag deze ‘tijger’ spin
vrij laag bij de grond
met de kop naar beneden
in de buurt van de paarse heide
al gehangen in haar web
waar ze zich ophield
Zij zat er niet voor niets
want sprinkhanen
zijn ’n favoriete prooi
en de bedoeling ervan
om die in haar web
te kunnen vangen

Behalve sprinkhanen
staan er ook libellen,
kevers en hommels op haar menu
Als ze tenminste die kans krijgt
dat ze zich dan daaraan vergrijpt
Met het zien van een spin
zijn veel mensen er bang voor
maar daarnaast
zijn er ook wel mensen
die er niet voor terugdeinzen
om ’n spin op de foto te krijgen 😀
zoals ondergetekende

Groet PlantsterZuidelijk spitskopje

IMG_3855!
Een groene sprinkhaan
met een bruine rug en een spitse kop
Ze komen steeds meer in wegbermen
en ruige graslanden voor
Deze zag ik
tijdens het uitlaten van mijn viervoeter
Het warme weer heeft mij
dit jaar bijzondere waarnemingen
van sprinkhanen opgeleverd. 
Steeds meer sprinkhanen komen er hier
uit de zuidelijke streken
waaronder ook het zuidelijk spitskopje
Ze breiden zich in tempo uit
doordat het klimaat
aan verandering onderhevig is
En weten ze te profiteren van
de opschuivende temperatuurgrenzen
en mildere winters.
Het bovenstaande
dan nu te hebben beschreven
met wat ik er al van wist
en wat ik op internet las


Groet Plantster

IMG_3853!