Jantje zag…

20190713_171058

 

                           *Met een klik op de desbetreffende foto voor eventuele vergroting

 

Jantje zag eens pruimen hangen    😀

Ik heb vandaag bij de pruimenboom gekeken
De pruimen van dit jaar, het is inmiddels gebleken
zongerijpt eetbaar en groot van formaat
O!  bijna als eieren zo groot …,de wesp deed mij geen kwaad
aangezien hij zichtbaar genoot… weet ik …,de insecten hebben ’t zwaar
als ik iets er aan kan bij dragen….,
’t erop te willen wagen daarom gedoogde ik ’t zo maar

 

Groet Plantster

 

 

Boom geschrift

20190711_133858

 

Schrijfstijl ,taalgebruik
ook uitspraak
het geschrift
een geschreven
in tijd van alle dagen
in tijden van weleer
Waarvoor enige inzicht
met ’n schrijven
is kennis vergaren
er iets van weten
of er niks van willen weten
wat er staat beschreven
Soms zie je
(boom)geschriften
het is geschreven
’n achterliggende  verhaal
het een boodschap  uitdraagt

Is ’t voor je onduidelijk
toch kan het iets betekenen
zonder woorden gesproken
onleesbaar of onherkenbaar
er iets van opsteken of herkennen
Gevoelsmatig …,met gevoel
staat het al vast beschreven
in taal en geschriften
om te leren,lezen en ontcijferen
Een waarlijk levenskunst
wonderlijk van oudsher
tot op de dag vandaag
waarover ’t eigenlijk gaat
met een  waarom en wat
hoe het erbij staat

 

Groet Plantster

 

Rietkever

20190711_182314.jpg
Bij de vijver waar ik stond te kijken viel mij deze mooie rietkever op.Ik heb hem ’n ogenblik  gadegeslagen.Hij zat stil en hield zich vast aan een rietstengel.Mijn aandacht ging  uit naar zijn bronzen kleur.Waar had hij oog voor ,waar was zijn aandacht naar  gericht?Het is bij die vraag gebleven en dit nu over hem geschreven .In mooie kleur liet hij zich gadeslaan .Het loonde om erbij stil te staan. Groet Plantster