Atalanta

IMG_1102 Op mijn pad

 

Gisteren,
in de rust van de avond
terwijl ik  mijn hond uitliet…
Waar  ik mij  ophield
vloog ‘n  atalanta om me heen
’t niet onopgemerkt bleef
het was ’n aangename avond
in de warmte van de avondzon
Het deed deze vlinder  ook goed
met ’n landing in het zand
Mijn wandelpad ….,’n  landingsbaan
waarbij ik stilstond
aangezien en ook
dat ik het mooi vond
’t Zorgde voor ‘n  moment
daar  al van  te genieten

Groet Plantster

Zon en schaduw

In de schaduw met het zonlicht erop

 

Wit moederkruid,
de bloemhoofdjes
staken er boven uit
’t Keek heel stralend
waarop de zon
haar licht straalde
In de schaduw
waar zij stonden
alsook in de berm
Hoe het licht erop viel
als voorbijgaand
betreffende dit moment
eraan voorbij te gaan

De stand van de zon
maakt enigszins verschil
ten opzichte van het aanzien
’n Samenspel
tussen zonlicht en schaduw
De zon lichtte de bloemetjes op
in goede zin van het woord
De zon draait van oost naar west
Het licht deed natuurlijk mee

 

Groet Plantster

  •  Info:  Moederkruid is de Nederlandse benaming .
    In de volksmond spreekt men  o.a
    van  de grote kamille , dubbele kamille,
    hemdenknoopjes  of  kamille bloemetje

In bloei van haar leven

IMG_6031 Klaproos in weeldrige groei

                    *Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting

 

Uit de school geklapt …
deze keer toch iets
erover te zeggen
 Op ’n gegeven moment
aan het wandelpad
‘n opvallende klaproos
Als kwetsbaar
in de bloei van haar leven
alleen al die  rode kleur
‘n Opzichtige in het zonlicht
tussen het berm onkruid
op voedselarme grond
met vele zaden
Ik realiseerde  mij
zoals zij erbij stond
’n symbool voor troost
hoe zich weten te handhaven
Als kwetsbaar ook sterk
is iets om  je erover te beraden …..

 

Groet Plantster

Daglelie

Lelie bloeit volop

 

 

De bloemen in de natuur
laten het weer  blijken
Denk hierbij aan de daglelie
om ’n gedachtegang  te verrijken
Het groeit en het bloeit
in vele soorten en kleuren
Bij deze nu  ’t geel oranje en rood
’n schoonheid voor een dag
om het per dag aan te kijken
zoals zij graag in de zon staan
Met de zon te aanbidden
maar in de lichte schaduw
ook niet te schuwen

Nu gaan we voor deze zomer
of wel er voor te staan
Met soms het een en ander
weer anders te bekijken
Zo laat de natuur
iets doorschemeren
om  te mogen  ontdekken
met ook een ondervinden
’n Dag met en zonder zon,
het is nu weer avond
waar is deze (zon)dag  gebleven?
Niemand die het mij kan vertellen…,
Ondanks  nu al die droogte
dan toch staat de natuur niet stil
daar ik me bewust van te zijn
en om me heen te kijken
het een en ander in me op te nemen
Want voor je het weet
is deze zomer achter de rug
Is het vandaag het startsein
de langste dag  van dit jaar 21-06-2020
de eerste dag van de zomer
Dan is het voor het gevoel
ook zo de laatste dag van de zomer
Toch wil  ik niet pessimistisch schrijven
daarbij met al wat ik schrijf
dan ook realistisch te blijven

 

Groet Plantster

In de startblokken

IMG_0259 Buizerd op weipaal

 

’n Buizerd  op een weipaal
met op de achtergrond
de autorails  van ’n snelweg
Deze buizerd deed net
een verwoede poging
of wel aanstalten
om zich uit te reiken
in de startblokken   😀
en bijna startklaar
om weg te vliegen
Het is en blijft
telkens fascinerend
om ’n buizerd  te zien
tenminste dat vind ik
Daarom deze foto
van deze roofvogel
aldus ondergetekende

 

Groet Plantster

Etenstijd

IMG_8264 Etenstijd

 

 

In de verte …. , een roodborstje
Ik kreeg haar in de gaten
dat zij iets in haar snavel vasthield
Het was op ’n behoorlijke afstand
Dan toch….
waar even  mijn  aandacht  naar uitging

De dag erna…,
zag ik weer ’n roodborstje
maar nu in de berm, al dood
langs de weg gelegen
Even ging het door me heen
dit  zou ’t zelfde roodborstje kunnen zijn
Heb deze gedachten achter me gelaten
het waren tenslotte momentopnames…
en daar kon ik niets aan veranderen
Het was op toevalligerwijze
dat ik eraan voorbij kwam

 

Groet Plantster

Rogge aar

Gebogen

 

Rogge met akkerbloemen
het onkruid een aanwinst
Deze bloemen  zijn nodig
voor de insectenwereld
Nu helaas
‘n  zeldzamer fenomeen
Behalve’n landelijk plaatje
waarop insecten
zich kunnen uitleven
hoe mooi kan het al  zijn
Zoals ik de rogge zag staan
met lange stelen op een akkertje
om te zien ’n mooi rakkertje
ingezaaid op het veld
waarin korrels gedragen
In verdraagzaamheid
met lange kaf naalden…,
de hangende aar buigzaam
in een rijpingsproces
Zich overeind houden
als voorovergebogen
meegaand op de wind
Het gaat niet er onder gebukt
om later gebukt ten onder te gaan

 

Groet Plantster

Biezenknop

 

IMG_8638 In volle bloei

 

Pitrus  in bloei,
is als vaste plant
algemeen bekend
die je
op vochtige plekken
of  veelal  in de buurt
van het water ziet
Ik noem ze  biezen…,
ze hebben er van weg
waarvan men vroeger
stoelmatten  biesden .
De betreffende plant
heeft zijn plek
weten in te nemen
als vaste klant
aan de oeverkant
zoals bij  de Vennen
Met  een overzicht
van  het geheel
nabij het water
brengt ’t pitrus
‘n  bepaalde charme
met zich mee
Als ook ter zijner tijd
‘n  herfst verkleuring
weer  ’n ander  aanzien
aan de natuur geeft

Groet Plantster

Bruin geel

Bijzonder moment ....,bijzondere wants 17-06-2020

 

De natuur
als inspiratie bron
Bijzonder moment
zo vanuit het niets
zag ik iemand op haar fiets
Zij kwam op mijn pad
achteraf gezien ’n schat
zij maakte deze foto voor mij
’n Bessenwants
met  ’n gloed van bruin
’n geel van kleuren
zich vasthoudend aan de rogge
Mijn dag kon niet  meer stuk
’t behoorde tot klein geluk
Je mag mensen die je inspireren
op ander halve meter ontmoeten
waarmee je in gesprek raakt
en ook  foto’s maakt
De samenloop van toevalligheid
als ware ’n aardigheid

 

Groet Plantster

Op afrasteringsdraad

Op afrasteringsdraad

 

Terwijl ik in de namiddag
bijna tegen de avond
onlangs op  13-06-2020
een stuk plastic
op een afrastering zag
Het was geen gezicht
en als zwerfafval
vast geknoopt
Het was  voor mij
een kleine moeite
om op te ruimen
aangezien ik daar liep

Maar voor ik was begonnen
met het  plastic te ontknopen
zag ik  daarop
‘n  lieveheersbeestje
voor de dag  komen
Hij kroop richting ’n spin
en wilde
’n poot van de spin vastpakken
die zich ook  daarop bevond
maar deze
liet het zich niet welgevallen
En werd het lieve heersbeestje
weggejaagd door die spin.
Zijn honger was over      😀
hij maakte dat hij wegkwam

Het was  een momentopname
voor mij in het klein
een uitvoering van
’n kort natuurfilmpje
wat zich spontaan
op ’n afrasteringsdraad
aan mijn ogen voltrok
Daarna heb ik het plastic
zonder spin
en zonder lieveheersbeestje
meegenomen en
in  de daarvoor
bestemde afvalzak gedaan

 

Groet Plantster