Duinroosje

Onlangs  na 'n fietstochtwas het aangenaam om zitting te nemenop een bankom de zadelpijndie was ontstaanwat te verzachtenHierbij  zag ik 'n  aantal struiken  in volle bloeiHet  had iets weg van de  duinroostenminste als ik mij niet vergisDe rozenbottel bloem zou het ook geweest kunnen zijn In elk gevalmet  'n aantal bijeen mooi ogend aan bloemenIn een ogen blikeen blik eropGroet Plantster