Biezenknop

 

IMG_8638 In volle bloei

 

Pitrus  in bloei,
is als vaste plant
algemeen bekend
die je
op vochtige plekken
of  veelal  in de buurt
van het water ziet
Ik noem ze  biezen…,
ze hebben er van weg
waarvan men vroeger
stoelmatten  biesden .
De betreffende plant
heeft zijn plek
weten in te nemen
als vaste klant
aan de oeverkant
zoals bij  de Vennen
Met  een overzicht
van  het geheel
nabij het water
brengt ’t pitrus
‘n  bepaalde charme
met zich mee
Als ook ter zijner tijd
‘n  herfst verkleuring
weer  ’n ander  aanzien
aan de natuur geeft

Groet Plantster