Voor mijn ogen

IMG_4725 Springerig

Voor mij is  het de natuur waar het omdraait
als bijkomstigheid  deze sprinkhaan
en erbij stil  te hebben gestaan
nabij ‘n  weiland zonder grazers
 met de struiken  aaneen gesloten
Voor mijn ogen voor mijn  voeten
zijn  vlugge beweging  ’n grote sprong
zoals ‘n  sprinkhaan  kan springen
Hoe hij  zich in de diepte  van  het bermgras waagde
als  imponerend in het verdorde gras
Als  natuurmoment waar je bij uitliep
Hij voelde zich zichtbaar op zijn plek
dat  was duidelijk te zien
Ik stond ervoor stil ,
probeerde  zijn snelle sprong te volgen
Een foto moment  van het verruigde gras
waaraan hij zich even vasthield

Groet Plantster

 

 

Blauwtje

IMG_4427 Blauwtje
Al dartelend
een vlinder naderbij
in het lichtblauw
met zwarte stippen,
aan het wit een franje
aan de vleugelrand
Met een landing
zacht in het zand
’t Liet mij geen blauwtje lopen
ging voor mij zelfs op de grond
met meer geluk dan wijsheid
het had er iets van weg
De ‘mens’ flaneert
en de vlinder fladdert
De indruk met de afdruk….,
deze foto ervan
de moeite waard
Als spraakmakend
waarvoor ik mij stil bevond


Groet Plantster