Ondergedoken

Een zoekplaatje….
IMG_8280 Op beschutte plek

Onder zwaarte
een draagkracht
van grote stenen
Zij waren draaglijk
zij vormden
geen draaglast
waar onder en tussen
ik twee ogen zag
Zij keken triomfgelijk
in beschutte kleur
Na een sprong
ondergedoken
als beschutting
zich
half verschuilend
min of meer mooi
Als gecamoufleerd
een  zelfredzaamheid
om zich juist daar
in veiligheid te  stellen

 

Groet Plantster