Steenvrucht

 

Pruimen zijn steenvruchten met een steenachtige pit en zijn al weer zichtbaar ,
en zijn in ‘n  nieuw levenscyclus ,nog groen ‘achter de oren’ .Maar straks krijgen de pruimen een mooie paarse kleur,daarbij een heerlijke smaak.

Groet Plantster

Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eieren zo groot.
’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader ’t hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
Noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
Mist men vijf, zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
En niet plukken; ik loop heen.
Zou ik om een hand vol pruimen
Ongehoorzaam wezen? Neen !

Voort ging Jantje, maar zijn vader,
Die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het lopen tegen
Vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
Kom mijn kleine hartendief!
Nu zal ik u pruimen plukken,
Nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging Papa aan ’t schudden,
Jantje raapte schielijk op.
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
En liep heen op een galop.(bron:internet)

 

Koetje en kalfje

Moeder koe geeft haar kalf een “wasbeurt”
Achter moeders rug
Achter moeder…, daar voelt ‘t  kalf zich veilig

Over koetjes en kalfjes praten (=over allerlei onbelangrijke dingen praten)En niet alleen over kommer en kwel.Ook diepzinnige gesprekken ga ik niet uit de weg als het te pas komt ,maar  op de blog blijft het bij de koetjes en kalfjes 🙂 Maar er is zoveel temeer om erbij stil te staan en  ’t over luchtige onderwerpen te hebben.Koeien dragen  er iets aan bij…, met ’n kijkje in de wei, tenminste als ze in de wei mogen.Het men tegenwoordig minder te gedogen .Als je een koe in de wei ziet..,’t hoort bij  wel het Nederlands plaatje of niet?

Groet Plantster