Vergeet mij niet

    Vergeet-mij-nietjesals bloeiendmet fijne blauwe  bloemetjes.Voorzichtig nog kwetsbaarlaten ze zich zien de eerste  van bloem blaadjesDe kleine trosjes bijeenals vriendelijk ogendMet de indruk ervan 'n sausje dichterlijk 'n karikatuur de nadruk eropGroeiend en bloeiendde eerste aanstaltenhun vorm weergevendHet  voorjaarsgetijin kleur't komt er op aanals 't  weer enigszins  meewerkt Het uitnodigende ervanom  buitenshuisaan de slag te  gaanOf anders … Meer lezen over Vergeet mij niet