In weer en wind

'n Gebogen brug over de rivierhet maakte indrukop de deining van de wind.Gebogen onder de last van zwaartekrachtzich ook overeind weten te houdenmet enig sierlijkheid 't Afwisselende weer al struinend'n gewaarwordenmet wolkenpartijin de wolken zijnIn weer en windonze haren in verwarringwij namen het voor liefGroet Plantster Groet Plantster