Voorjaars kleurtjes

Het doet menig mens goed met de gedachtegang alhet vooruitzicht de lentedie er aan staat te komen.Onderwijl dit te beschrijvenzie ik vanuit het raamaan de donkere lucht 'n dreigende onweersbui.Als donderendwaaruit de regen zich te neer laat,betrap ik me er op,'t weer waarover veel wordt gesprokenje kan er niet omheen.'t Weer heeft 'n grote invloedop … Meer lezen over Voorjaars kleurtjes

In weer en wind

'n Gebogen brug over de rivierhet maakte indrukop de deining van de wind.Gebogen onder de last van zwaartekrachtzich ook overeind weten te houdenmet enig sierlijkheid 't Afwisselende weer al struinend'n gewaarwordenmet wolkenpartijin de wolken zijnIn weer en windonze haren in verwarringwij namen het voor liefGroet Plantster Groet Plantster

NL Alert

Veel bomen met staminscheuringen. 't maakte vandaag 'n versplinterende indruk Veel gehavende bomen en paden gebarricadeerddoor gedeeltelijke ontwortelingkwamen zij schuin te staanEen omgevallen boom in het bos hoeft niet altijd als verlorente worden beschouwd.Een dode boom wordt weer een biotoop op zich. Organismen als schimmels, paddenstoelen en kevers gaan aan de slag met het opruimen. … Meer lezen over NL Alert