Grote regenslak

Ik liep gisteren hierbij uiten deze soortnog niet eerder te hebben opgemerktHet zegt telkens wat over de natuurals leerzaam en als verrassendhetgeen mijnieuwsgieriger maaktom te mogen ontdekkenHet is een heel klein slakjemet 't zogenaamdeschelpje kleindan toch worden ze door hun lengtegrote regenslak genoemd Groet Plantster