Zebrarups

IMG_7719 !Het Jacobskruiskruid
is ’n giftige plant,
voor mensen en veel dieren
maar niet voor ’n zebrarups
want zij kunnen zich er vol van vreten
om zich zo te laten zien
Buiten het gif om
is Jacobskruiskruid
ook wel een plant
met nectar en stuifmeel
voor veel insecten

Zoals ik op de zijlijn aanschouwde
zal het blad en de bloemen
er aan moeten geloven
of misschien op ’n armoedige stengel na
Ze waren goed
te herkennen aan hun
geel/oranje-zwarte strepen
De Sint-Jacobsrups
die ook wel als zebrarups wordt genoemd
Men zou deze
ook wel ’n wespenrups kunnen noemen.
omdat de kleuren
dezelfde uitwerking
betekenis hebben
zoals bij ’n wesp
alsook ’n opvallende gele kleur
De betekenis eraan
gevaar of waarschuwing
Deze betreffende zebrarupsen
zaten onlangs goed zichtbaar
op een voor hun ’n geliefde waardplant
Het waren er wel veel bij elkaar
dan zal er uiteindelijk
weinig tot niets van deze plant overblijven
deze rupsen wisten er wel raad mee
 Wanneer de zebrarupsen
van het Jacobskruiskruid eten
nemen ze de gifstoffen op
Je bent bij deze gewaarschuwd….

Groet PlantsterRood soldaatjeDe kleine rode
een weekschildkever
is een van
de meest algemene soorten
’t wordt ook soldaatje genoemd
las ik bij Wikipedia
Er zijn verschillende soorten
die moeilijk van elkaar
zijn te onderscheiden
maar deze
is gemakkelijk om te herkennen
aan de dekschilden
die grotendeels donkerrood zijn,
en zwart eindigen.
Het zijn goede onweersvoorspellers.
Uren voordat het gaat onweren
verhuizen zij al
van de bovenkant
van bloemen en bladeren
naar de onderkant.
Dan ben je gewaarschuwd
als er onweer op komst is

Groet Plantster

Kwetsuren

IMG_8787!
Onderwijl regengespetter
met onder het blad van bomen in een laan
Heel even
bij deze boomstam stil gestaan
Het stond vast
deze boom zie foto
had ’t een en ander meegemaakt
als getekend voor het leven
een litteken,
er iets met de boomstam gebeurd is.
De bast van de stam
heeft een beschadiging opgelopen

De ene boom is de andere niet
al of niet gekwetst
’n Kwestie wel
al of niet kwetsuren
Opeens met inbeelding zag ik er iets in
of was het een verbeelding
met wat ik er inzag
’t Weergeeft ’n bepaald gezicht
Het zou mogelijk kunnen zijn
dat jij niets of iets anders er uithaalt
Het spreekt je aan
zoals je het ziet
of hoe je iets interpreteert

Groet Plantster
Ratelaar

IMG_8618!De sprinkhaan op de foto
leek veel op de ratelaar
en die staat bekend
als ’n algemeen soort
onder de sprinkhanen
Hij zou ’n opvallend
ratelend geluid kunnen maken
Zijn naam
zal daarvan afgeleid zijn
maar tijdens het fotograferen
hield hij zich heel stilletjes
Ik wilde hem ook niet storen
Hij had ook wel wat weg
van de bruine sprinkhaan
Dus neem het me niet kwalijk
als de benaming onjuist is
want er zijn meer soorten
in de kleur bruin
en die ook op elkaar lijken

Betreffende sprinkhaan
zat op ’n afrasteringspaal
waaraan ik voorbij kwam
Hij liet me even denken
zal ik er wel of niet ervan af springen
Zoals je misschien weet
de sprinkhaan springt
zonder te weten
waar hij terecht zou komen
dan toch een sprong in het diepe
Wie niet waagt wie niet wint
schoot me net te binnen
Uiteindelijk
zal hij zijn sprong wagen…


Groet Plantster

Hagedis

*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting


Tijdens de uitlaatronde
van mijn viervoeter
wilde ik gisteren
even op ’n boomstam gaan zitten
Maar daar zag ik maar af
aangezien ,
daar ’n hagedis me al voor was
Ik benoem deze met de naam
de ‘levendbarende’ hagedis.
Mocht het niet juist zijn
dan hoor ik dit graag van jou

Hij liet zich opeens
op de gelegen boomstam zien
met ook enig alertheid
in ’t mager ochtend zonnetje
Waarschijnlijk was dit
zijn eerste poging
als langzaam een beweging
in zijn manier van doen
Nabij ’n struik en gras
waar deze hagedis
zich eventueel
ook kon verschuilen
als het hem te heet onder voeten werd
In elk geval was ’t gisteren
bij ’n aangename temperatuur
en de zon niet zo heet gebakerd
en juist daar ik bij uitliep
Als wel bijzonder te ervaren
en deze
in de vrije natuur te ontdekken

Veel mensen liepen eraan voorbij
zij hadden weinig animo ervoor
en weer anderen stonden even stil
op gepaste afstand
Ik bemerk dat niet ieder
met de natuur is begaan
Zo geeft ieder voor zich
dan ook ’n andere betekenis eraan
Maar dat is ’n ander verhaal
Nu ging het mij om deze hagedis
die zijn opwachting maakte
Daarvan ik als moment
heb mogen genieten
met gedachten op nul gezet
Vrijblijvend
en nu daarover schrijvend


Groet Plantster

Jonkie

IMG_8568!Met het uitlaten van de hond 
viel mij dit vogeltje ten deel
't Zat op een boomstronk 
niet zo ver van de grond
't Had wat weg 
van 'n jong roodborstje
Met een paar tellen
zoals 't erbij zat
alsof zich aan mij
 te willen voorstellen
Met het mooie eraan
de moeite waard 
even erbij stilstaan
totdat ik
deze foto's had


Groet Plantster

Pauwoogpijlstaart

IMG_8148!

Metamorfose van rups naar vlinder
’n Nachtvlinder die nachtactief is
hier nog in een cocon
met roodachtige vlekjes op de flanken.
en zeven schuine,
bleek groenachtige strepen
en fijn witachtig gespikkeld
Het waren er zelfs twee en
beiden veilig tussen het groen
Hun buikpoten zorgden ervoor
dat ze bleven hangen.
als gecamoufleerd in het groen


Op het eerste oog
met wat fantasie
had ’t wat weg
van ’n goed gevulde peul 😀
waar het
in de eerste instantie
aan deed denken
maar al gauw
kwam ik tot de conclusie
hier ging het uiteindelijk
om ’n rups – cocon
Het was ook wel
’n verrassing der natuur
om
te hebben waargenomen
bij ’n laurierstruik.


IMG_8155!

Van eitje tot vlinder


Tijdens haar leven legt een vlindervrouwtje
zoveel mogelijk eitjes.
Uit de eitjes komen jonge rupsen.
Een deel van deze rupsen
groeit uit tot ‘volwassen rups’
en gaat verpoppen.
Tenslotte
kruipt er een vlinder uit de pop.
om de volgende generatie veilig te stellen.
Bron :Vlinderstichting

Groet Plantster

MestkeverHet gewaar worden
van een zacht ongekend
brommend /zoemend geluid
Het insect donker van uiterlijk
wat mij niet ontging was iets blauws eraan
Wat ik ook nog niet eerder had opgemerkt
dat ik ze heb zien vliegen!
Het bleek achteraf
dus een mestkever te zijn geweest
Het was in deze zomer
’n primeurtje

Even later liep ik op een ander zandpad
waar nog ’n groot aantal
mestkevers zich lieten zien
bij wijze van bijna ontelbaar
Ook ’n aantal
lagen er onderste boven
en sommige die ik met een stokje overeind hielp
maar om mijn pad te willen vervolgen
heb ik er niet al te lang lang bij stil gestaan

Mestkevers komen op de paardenmest af
dat is een ding wat zeker was
Dan zie je het nut van deze kevers
waren zij de opruimers
van de uitwerpselen
van de (paarden)mest
Hetgeen er niet smakelijk uit zag
maar uiteindelijk is het wel
wat er zich wel in de natuur voordoet
en deze mestkevers zich daarvoor geschikt achtten
Ook zij horen in de natuur erbij,
dat is een ding wat zeker is

Niemand weet eigenlijk
waar ze vandaan komen,
Met hun uiterlijk vertoon
zwart en daarbij
’n metaalkleurig aan blauw aan zich
Zo hebben ze wel sterke poten
om het betreffende werk te kunnen verzetten
ook wel fotowaardig
Al is het voor menigeen niet moeders mooiste
met de gedachten daaraan
dan toch onder de aandacht
en er een of meer
foto’s van te willen maken
Ik las onlangs
dat zij nuttig waren
voor de grondverbetering
in principe ook belangrijk….
ik benoem ze
of zie het als ’n pluspunt


Groet Plantster


Rode bosmier

IMG_5524!Tijdens een wandeling
op een zomerse dag
viel mij ’n groepje op
van rode bosmieren
Ik heb ze maar niet gestoord
met wat ik las op internet*
dat je kans hebt
dat ze met onraad een mierenzuur
gebruiken om zich te verdedigen
Daar had ik geen zin in 😀
Zoals ik ze gadesloeg
al druk doende
waren ze bezig
samenwerkend
met het veroveren
of verorberen van hun prooi

Rode bosmieren
staan bekend als harde werkers
en zo ijverig als een mier
wordt ook weleens gezegd
Ze verzetten op hun manier
grote bergen werk
 De rode bosmieren,
die zwart en rood zijn,
maken in bossen
dan ook wel heuvels
van dennennaalden.
Er zijn mieren die kunnen bijten
met ook ook die kunnen steken
 Men maakt onderscheid
tussen twee soorten,
die op elkaar lijken:
de behaarde en de kale bosmier.
Het onderscheid is lastig,
want de behaarde bosmier is niet erg behaard
en de kale bosmier niet echt kaal.
We houden het hier
daarom bij de verzamelnaam,
de rode bosmier. Bron: InternetGroet Plantster

Rosse woelmuisje

IMG_8315 Veldmuisje

Terwijl ik inmiddels
gisteren naar huis wilde gaan
en me al in de auto te hebben gezeteld
ben ik door mijn nieuwsgierigheid
weer even uit de auto gestapt
om wat dichterbij te willen kijken
Dit vanwege een blik
vanuit mijn ooghoek naar links…
Nabij ’t zandpad in de berm
zag ik
op ’n gegeven moment iets kruipen
en daar niet als alledaags
Het kleintje zat in de berm tussen het gras
het kroop langzaam vooruit
en vulde zijn maagje
met wat hij gevonden had
Ik gaf het de naam Rosse woelmuisje
of heeft ’t misschien
’n andere benaming?
Dan hoor ik het graag

Dank voor je aandacht!

Groet Plantster