Icarusblauwtje

IMG_0995! Icarusblauwtje
Het Icarusblauwtje als klein vlindertje
deze zag ik
’n dag of vijf geleden
De mannetjes zijn volledig blauw
maar nu ging het hier om het vrouwtje
herkenbaar
aan haar bruin met oranje vlekken
langs de vleugelranden.
Met aan de onderkant
’t zwarte witte en oranje
Het vrouwtje was
druk doende in beweging
op zoek naar nectar
’t was ’n mooie kans
om deze foto ervan te maken
op een zomerse dag….
om precies te zijn op10-08-2021
Ik heb die dag veel gelopen…
maar geen blauwtje opgelopen 😀

Groet Plantster


Dagpauwoog rups

IMG_0503!
Dagpauwoog rupsen
met in het voorbij lopen
wemelde het ervan
in het blad van grote brandnetels
Dit was een poosje terug
op 07-08-2021 in de ochtend
Het zag er zwart van
met in grote getale
ze te hebben opgemerkt

Levenscyclus De rupsen leven in groepen
in spinselnesten,
volwassen rupsen leven solitair.
De verpopping
vindt meestal plaats op de waardplant,
maar soms op een struik
of muur in de omgeving daarvan.
De soort overwintert als vlinder
op een vochtige en koele plaats
Het vrouwtje zet een groepje
van enkele tientallen tot honderden eitjes af
op de onderzijde
van een blad of op de stengel
Rups en verpopping
Meteen na het uitkomen
spinnen de rupsen enkele bladeren bijeen
waarin ze gezamenlijk leven.
Als de betreffende brandnetel is kaalgevreten,
verhuizen ze naar een andere,
jonge en liefst grote plant
en maken opnieuw een spinsel.
In latere stadia
leven de rupsen meer solitair
bovenop de bladeren
De verpopping gebeurt
meestal op de waardplant, de grote brandnetel
maar ook wel in heggen
of muren of in de directe omgeving daarvan.
Habitat vooral ruige graslanden,
bloemrijke randen van bos- en heidegebieden,
dijken, parken en tuinen.
De rupsen van de dagpauwoog
leven op brandnetels
die groeien op vochtige,
half beschaduwde plaatsen
aan randen van bossen,
velden of nabij de waterkant.
De vlinders zoeken nectar
in een groot aantal biotopen
zoals ruige graslanden,
bloemrijke randen van bos- en heidegebieden,
dijken en tuinen.
De hoogste dichtheid
aan vlinders
wordt gevonden in droge graslanden. Bron : Vlinderstichting

Dagpauwvlinder

*Voor info dagpauwoog zie bij Wikipedia

Groet Plantster

Visuele beperkingMet op de dag 11-08-2021 de hond uitlatend
zag ik een bril aan een informatie bord
Daags erop
liep ik op een andere plek
waar ik drie blinde wandelaars tegenkwam
waarmee ik even een praatje maakte
Zij hadden in mijn belevenis
er al ’n aantal aantal kilometers opzitten
Bewonderenswaardig,
met de mogelijkheid en dankzij ’n navigatiesysteem
Hiermee konden zij
hun wandeling ondernemen

Daarna liep ik weer richting naar de auto
en viel het oog opeens op ’n gelegen brilletje (12-08-2021)
Zoals ik het verloren brilletje bekeek
’t lag daar op iemand te wachten

Met nog wat tijd over en zin voor handen
en ook de hond had er oren naar 😀
om nog een extra ommetje te willen maken
Opeens zag ik nabij een parkeerplaats
een zonnebril liggen (12-08-2021)
’t lag er om terug gevonden te worden

Niets vermoedend
dan toch weer verder gelopen
Bijna ongeloofwaardig dan toch waar
Het moest niet gekker worden
met daarna weer bril (12-08-2021)
nu als laatste ’n blauwe
het was vooral die kleur die opviel
’t lag er voor wie de bril was

Verloren en of vergeten brillen
ieder heeft ’n andere kijk erop of erin
Met het oog op weinig zicht
in de omstandigheid waar ik liep
Het was allemaal bij elkaar
met het oog erop
’t Zette me even tot nadenken
alles heeft betekenis
het gebeurde met een reden….


Groet Plantster