Gaan met die banaan

Op parkeergelegenheideen banaan gelegenzoals het er daar lagook iets weergaf 'n kunstige aanzicht voor dit blogberichtMet geen trek erin de honger gestildmin of meer platal geplet deze banaan'n opdonder gehadErbij stil gestaan'n 'slippertje' vermedenniet gevallen of uitgegledenmaar je kan er niet van op aanmet de indruk ervan'n nadruk (er)op'Gaan met die banaan' :DGroet Plantster