Bundeltje licht

De zon en schaduwweerspiegeleneen wandel momentIn de schaduw met stiltede schaduw op zonnig bladalsof ssst in de stilteMet wat ik er uithaaldeals enig openheidtussendoor het bladeen bundel aan stralenHoe mooi bijeen 'n stralend gezicht gevallen op 't bladMet het zonlichteen schaduwzoals zij de zon aan mij vertaaldemet mij ..., ook zij straaldeGroet Plantster