Bundeltje licht

IMG_7076 Het blad in het licht
De zon en schaduw
weerspiegelen
een wandel moment
In de schaduw met stilte
de schaduw op zonnig blad
alsof ssst in de stilte
Met wat ik er uithaalde
als enig openheid
tussendoor het blad
een bundel aan stralen
Hoe mooi bijeen
’n stralend gezicht
gevallen op ’t blad
Met het zonlicht
een schaduw
zoals zij de zon
aan mij vertaalde
met mij …, ook zij straalde

Groet Plantster