Nagedachte

 

 

  * Met een klik op de betreffende foto voor eventuele vergroting

 

In de natuur
onvergetelijk
de plek
De woorden
ter herinnering
bedrukt
Openlijk
open geslagen
van betekenis
Een gevoel
het verdriet
de pijn
Met respect
erbij stil gestaan
 In stilte
een nagedachte
om verder te gaan
Het behoefde
geen nader uitleg

 

Groet Plantster

 

Voor de mensen
die  het bovenstaande gedicht
niet kunnen vergroten om het te lezen
heb ik het hier beneden opgeschreven.

Je zult sterven en verrijzen

Je zult verrijzen
Een ongelooflijke boodschap!Een  fantastische vreugde!
‘Je zult sterven!Je façade zal instorten!
Moderne filosofen zeggen je :de dood is
een definitief einde.Daarom is het leven zinloos,absurd.
Opstaan,eten, werken ,eten ,slapen,
maandag,dinsdag,woensdag,donderdag,vrijdag.
Altijd het zelfde ritme .Kleurloos!Hopeloos!Triestig! 
‘Zelfmoord’zegt Albert Camus,
‘is het enige echt filosofisch probleem’!
Je kunt je in je diepste binnenste niet verzoenen
met het zinloze en hopeloze van een definitief doodgaan.
Sterven is biologisch beschouwd,het natuurlijk einde
van een natuurlijk levensproces .Toch weet je
dat e iets aan de binnenkant van je leven ligt,
wat je dieper eigen is dan je lichaam.

Je zult sterven,maar je zult weer leven!
Je zult verrijzen!
Als je dit kunt geloven
zal het je zo overweldigen
dat je zult dansen en springen van  vreugde
Je dagen zullen nieuw worden!
De zon zal schijnen!
De mensen zullen lachen en blij zijn!
Je hebt een stuk van het ‘verloren paradijs ‘teruggevonden!

Phil Bosmans

Het spant erom

IMG_3374 Spandoek
In deze tijd zijn er opvallend veel demonstraties , aangezien er veel mensen  ontevreden zijn en hun ongenoegen uitspreken tegen de politiek over maatschappelijke misstanden. Zo ook in de gezondheidszorg .Behalve de behandelaar mag zeker ook de cliënt er niet onder gaan lijden. Het wordt hoog tijd voor betere arbeidsvoorwaarden en zeker een lagere werkdruk . Het komt ten goede van de behandelaar en de patiënt…, ten goede van de behandeling en genezing. Het gaat ten slotte wel om de zorg voor zieken en of ouderen .                        Groet Plantster

 

 

Vanuit het raam

Met een kijkje naar buiten

 

Je hoeft niet altijd
van huis te gaan
niet altijd ver weg
al met een kijkje
door het raam
dan zie je
soms iets voornaam
Met een mooi ogenblik
alsof het zo mag zijn
door het glas bekeken
een gelukje van het moment
zij maken het aangenaam
is nu weer gebleken
Het is dichterbij  …,
dan je denkt
dat  is  het mooie ervan
voor je neus
met  ’n kijkje naar buiten

 

Groet Plantster