De trek is over

*Met een klik op desbetreffende foto …,voor eventuele vergroting

 

Het begint al in het klein ….
Zoals deze bolletjes brood  tussen de struiken
’n zak broodjes en jong belegen kaas
De trek  is over …, gestild met plastic overlast
Onnadenkend in de berm gesodemieterd.
‘t  te bruin bakken op deze manier
eigenlijk het te bont maken
Geef  het anders aan een ander…,
aan de kippen of in kliko

Het bermafval te bekritiseren
Het  is wel de realiteit …,helaas
Hoe lang het daar heeft gelegen
’t blijft bij een vraag.
Ik wil het niet weten maar…,het is wel eten
Voor menigeen helaas in verborgen armoede
soms loopt het de spuigaten uit
met zelfs geen brood op de plank
Dan zie je zoiets … je loopt erbij uit.

 

Groet Plantster

Stille tuin

IMG_1469

 

In stilte…de stille tuin
een gedachtegang
in wandelgang
In gedachten
een taal
der gangen
In  stille tuin
waarin ik
mij begeef
met (n) iemand
die mij stoort,
met (n) iemand
die mij
hoort of aanhoort
Om bij te komen
te ontsnappen
van hectiek
een drukte
aller dag
Laat ik gedachten
de vrije loop
Door iets
of  (n) iemand
om me heen
en niets meer
te verwachten

Groet Plantster