Verdroging

 

nog even
over die droogte
de grond
onderdanig
de zon droogt
bodem uit
de grond

had dorst
snakte naar water

waterbehoefte
het bracht
aantal mensen
in geldnood
de grond
verdroogt
waar
je bij staat
water verdamping
met
verdorring

weinig
verdiensten
met zorgen
inkomsten
teleurgesteld
on /overmacht
in de schuld
hun oogst
ook voer
grotendeels
verloren
hun toekomst
onzeker
wat er nog
uit voort vloeit
waarvan ieder
iets  zal merken
in portemonnee

’t zegt wel iets
het fenomeen
het klimaat
de structuur
in verwarring
over verhitting
overstuur
het kampt
met te veel
of met te weinig
hoe je er tegen aan kijkt
’t niet te zwaar inzien
dan heb je geen leven
er blijft nog wel iets over
het  te balanceren
het weer speelt
deze zomer parten

afgelopen zondag
zag ik een infobord
blauwalg
het doekte op
het water was
niet veilig
blauwalg
van mij mag men
‘t  wel groen alg noemen
het deed mij
aan ‘n  grasveld denken
zo groen als gras…,
heb er geen of weinig kijk op
maar dan toch,…..

je kan iets wegwuiven
maar of het weg is
het doen vergeten
alsof  dit niet zo was
zoals ik
afgelopen zondag
het in mij opnam
het is wel raar
van woorden
’t leven staat niet stil
wat het weer
met zich mee brengt
als  gedachtegang
het kwam op gang
even in  achteruit
nu weer zoef
in  vooruitgang

Groet Plantster

 

Verbazing

IMG_9085.JPG
Mond valt open van verbazing

 

de samenloop
van
omstandigheden
een ingeving
als beleving
een wandeling
in de natuur
het daglicht
gemoedsrust
vermoedelijk
het gevoel
geeft kleur
verwondering
door zonnestralen
volle verbazing
de mond valt open
van betekenis
als het moment
ervoor is
het komt
zoals het komt
waar jij loopt
waarom
waarvoor
wat komt er
wat komt er aan
wat komt  eraan te pas
hetgeen
wat dan nodig is
ware het niet …,
’t niet nodig was
van toepassing
het  leven
bewandelen
het is en blijft
een verrassing
het is de weg
onderweg
’t zegt mij iets
het laat van zich
spreken
een getuite mond
met enige verwondering
het is…, wat je eruit haalt
min of weer
ik zie er iets in
menselijkheid
het spreekt aan
het zegt jou wat
of het zegt je niets
spreken is zilver
zwijgen is goud
wat je ziet
op het eerste gezicht
een stuk hout
wat jij  erin ziet
je ziet er niets in
is een tweede
je ziet het of je ziet het niet
komt vaak eraan te pas
is het anders…,
dan….,het anders was

Groet Plantster