Onderhoud met maaikorf

Nu met dit regenweer, wat zich ontleent omeven tussen de bedrijven nog iets te willen beschrijven Vanaf de oeverrand gezien...in het afgelopen najaar (oktober 2022)Het uitbaggeren van waterals wel een primeurtjeTerwijl ik er aan voorbij kwamhad men op 'n bepaalde plek al een begin gemaaktom het riet te maaien,Ook wat in het water stond was … Meer lezen over Onderhoud met maaikorf