Dagbestedingsproject

Een poos geledenheb ik iets geschrevenover de inheemse marmerkreeftwaar men onderzoeknaar deed,om deze tegen te houdenmet kreeftschermenDan nu ,met wat ik zagtijdens mijn wandelingterwijl ik bij 'n groepje mensen uitliepHet was in de samenloop,'n dagbestedingsprojectwaar mensen met beperkingop eigen tempo enom op eigen niveaubezig mochten zijnDaarbij in combinatie ook de telling vande aanwezige padden en … Meer lezen over Dagbestedingsproject