Even bij komen

Waar ik bij uitliepvoor de waarheidmet de slag om de arm gehoudenWat ik zag bij een slagboomwas ik dichterlijk blijdaar ik bij uit liepHet nam je in beslagEen bij ging overstagof zou hij van slag zijnin 't klassieke vaneen houten slagboomgedragen door een kettingOf waren de bloemen te ver zoekenom bij te komen Groet Plantster