Gevallen blad

IMG_3130 Lichtinval

Het licht op het blad
’t beviel mij 
‘t  lag in het bos
’t ligt aan het blad 
’t lichtte op
’t verlichtte mijn val


Alvorens
 ‘n  begroeting
in tegemoetkomen
van mountainbikers
van hoogte en diepte
 op smalle paadjes
als klim en klauterend
de bospaden
’t had wat weg van survivallen
vroeg ik aan hun
of zij niet bang waren
om te vallen of te glijden
nee hoor met glimlach
’n vriendelijk antwoord

Het toevallige eraan
waar ik mij vanmiddag begaf
met ’n poosje later
waren niet zij maar ik  de klos
’n dynamiek met afwisseling
’n  gelukwijze met val capriool
de plof met zachte landing
op dikke laag van blad
alsof het zo mocht zijn
languit  in de pracht
 de stilte van het moment

Groet Plantster

 

Herfstspiegel

Herfstweer


In de berm gelegen
wat mij niet ontgaat
geef ’t de naam ‘ bermafval’
waar men van af wilde
Met het nader te bekijken
’n spiegel van ’n kastdeur
als deur gedeelte
Met ’t opvallende eraan
de mooie kleur erin


’n Weerspiegelend moment
het was een spiegel voor mij
’t leek even op mij wat ik erin zag 😀
om er iets uit te halen
Met de schoonheid erin
’t herfstblad erop
’n Toonbeeld van dit seizoen
in het schematische
volgens ’n ritme van de tijd

Het getij is aan verandering toe
om zich vervolgens

voor zover mogelijk
te kunnen voorbereiden
op het volgende seizoen

Groet Plantster