Bomenkap

 

IMG_6006

 

Tijdens  ’n hondenwandeling
zie je veel….,
Je ziet dat de natuur
veel heeft te verduren
De hete zomer vorig jaar
die droogte met zich meebracht
Nu deze milde winter
in de afgelopen periode
de zware storm  en regen
een  wateroverlast
Op ene dag een stoot of slag
een storm  met geweld
Wat er zich heeft voor gedaan
waar  men zich ook  op beroept
Hierbij nog eerder
wat  nog meer van zich liet spreken
De eikenprocessie rups en de teken
Nu zijn er letterkevers in de stam
Met een leven laten leven
met de een zijn dood
voor de ander een brood

’n Groot aantal bomen omgekapt
Als je in ’t betreffende ‘bos’ bent
met grote veranderingen
te  willen benadrukken
je doet er niet veel aan
het zijn indrukken
erbij stil hebben gestaan
als je van bomen houdt
met weer een boom weg
of als het over boom kap gaat
Zo is de een er voor
met een  ander er tegen
Is het uitdunnen een factor
wat wordt  er nog meer over vertelt
welke kant het op zal gaan
 is ‘t  niet geheel duidelijk

 

Ontbossing of omkappen
is om het bos op te knappen
waarover ik het heb
een ravage die ontstaat
Het ligt er rommelig  bij
het is ongekend
ook ’n bepaalde trend
een onderkomen
Waarover men
onderling overeen te komen
voor  de een of voor de ander
ervan een rond komen

Waarover of waarom
ik hier laat doorschemeren
met hoe het bos  erbij ligt
ook wat er  mag blijven staan
Om zich te herstellen
ervan te bekomen
met meer licht tussen hun in
iets verderop  boomstammen
op elkaar in het ongewisse
ten dode opgeschreven
voor eindbestemming
Ook dit hoort bij  de natuur
als je er bij stil staat
met het zien
’n bezige boomzager
Ik ben benieuwd
of  ‘daadwerkelijk’
bomen ervoor in de plaats
worden terug gezet
Dan  wordt dit ‘n  ander verhaal
Het enige wat uiteindelijk  wel telt
hoe het bos zich weer hersteld

Groet Plantster

 

Vijf euro cent

IMG_5915 Vijf eurocent

Vijf euro cent
vertrapt in het zand
van wandelpad
Het lag er al
in hoedanigheid
voor wat het waard was
Je mag als je er iets inziet
betekenis eraan geven

Alles met ’n reden
nu  ’n gelegenheid
als gelegen
voor het oprapen
om zich te laten vinden
Want is het niet…
wie het kleine niet eert
is het grote  niet weert
wie de stuiver niet eert
is de euro ook  niet weert
Wat is het jouw waard?

Tijdens…..,
wandelgangetjes door
’n dagelijkse uitlaten
dag in dag uit
Op zich
heeft elke dag waarde
In elk geval
heeft mijn viervoeter
hierin grote betekenis
van onschatbare waarde!

Groet Plantster

 

Met geen pen

 

                 * TWEE  KEER KLIKKEN OP DESBETREFFENDE FOTO VOOR VERGROTING.

In de samenloop
een omstandigheid
wederom ‘n  roodborstje
uit volle borst
zijn hoogste lied
van  belang
Al  is het ….
als het erop lijkt
doodgewoon
als moment
toch buitengewoon
Hij liet mij
weer stil staan
hem zoekend
op welke tak
al luisterend
een genieten
Met graag zien
een horen

als gewaarwording

Het waarnemen
is met geen pen
te beschrijven
Zelfs met deze
‘n gevonden
blauwe pen niet…,
de inkt op
dus ’t niet meer  deed
Zoals het er bij lag
een gegronde reden
Al of niet een schrijven
soms valt er iets op
om te beschrijven
soms blijft er niets over
dan te schrijven
Er valt soms ook
een niet te beschrijven

Groet Plantster