Groene rups

 

IMG_1528
Foto Pl@ntster

 

Op  ’n afrasteringspaal bij de Vennen
heb ik deze rups waargenomen .
De rups had  ’n opvallende groene kleur.
Voor het gemak noem ik het een groene rups
maar of het de juiste naam is  tja…,
dat weet ik niet.
Mocht de betreffende rups
een andere naam hebben…,
dan hoor ik het graag van jou.
Want wat de een niet weet ,
dat weet een ander misschien
en zo ook met benamingen nietwaar.
Alvast dank!Groet Plantster