Wuivend

 

 

Als passant
’n vriendelijk woord
weerkaatsing
weldadige echo
Als men iemand groet
in het voorbijgaan
in het moment
van elkaar passeren

Iemand …,die wuift
wil de ander
erin kennen
Iemand uitwuiven
om afscheid te nemen
Iemand te begroeten
de ander ontmoeten
elkander groetend

Een  hand
als wuivend of  zwaaiend
op afstand
als woorden
zich niet laten horen

Groet Plantster