Waterkunstjes

 

 

Natgeregende dag
vandaag
ontelbaar
de regen
aan waterdruppels
dun….
als water
banen
zij hun weg

Groet Plantster

Doorgeprikt

IMG_8377.JPG

 

Een dag of drie gelee
het blad zat er doorheen
Met wat ik ervan zag
zijn landing gemaakt
uiteindelijk geraakt
’t Zette mij tot denken
Zou het een au zijn
als doorgeprikt?
Het was zijn
dwarrelende reis
zonder ophef
Zijn toestand
zonder drukte
onder ogen zien
’t Aangezien
als levensles
in  stilte tranen

Is het noodzaak
of je überhaupt’
iets kan plaatsen?
Het blijft ’n vraag
wel of geen antwoord
Het kan soms
’t een en ander
teweeg brengen

Het geeft ’t leven zin
Het leven heeft ’n zin
Al zou je graag
iets anders zien
Je kan niet altijd
iets veranderen
Met de beste wil
van de wereld
kan je je afvragen
’t Heeft niet altijd zin
soms heeft het zin
’n noodlot onbegrepen
een ‘geluk’ lot
als inbegrepen

 

Groet Plantster