Cultureel erfgoed

Hooien in 1918

Het is half juni ’s morgens 4 uur als Hannes wakker wordt gemakt
Uit zijn bedstede,de eerste koffie en boterham vlug gepakt
Gaat hij half 5 met de zeis van huis
Daar kon hij goed mee overweg,daar is hij goed in thuis
Op de uiterwaarden  heeft hij een ‘morgen’ gras
Die eerste snee komt dit jaar goed van pas
Op het balkhout op de deel kun je geen hooi meer zien zitten
De afgelopen winter was koud en vaak een sneeuwwitte
Van zijn huis uit naar de uiterwaard is 15 minuten lopen
De spieren kwamen dan los en ging de borstkas open
Bij aankomst begint hij meteen te maaien
Voor een morgen hooigras,moet hij16 uur zwaaien
De zeisenboom licht tegen de schouder drukken
De handen goed aan de knappe moet dat weer lukken
Maar hij had de zeis dan ook goed gehaard
Met een scherpe zeis kan veel kracht wordt gespaard
Op tijd wetten met een strekel of staal
Kreeg hij die uiterwaarden weer kaal
Sturen ket de schouder en de heupen
Kon hij om de 1,5 meter een zwad neerstreupen
Rond 10 uur kwam het vrouwvolk met koffie of thee
Ook  gereedschap een hooivork of een herk
Ook toen waren die boervrouwen al heel sterk
Ze droegen een schone hoofddoek om het haar
En schudde ze de gemaaide zwaden uit elkaar
Een man droeg meestal een pet,gek als hij die niet droeg
Die ging alleen af als het ‘Angulus ‘sloeg
Dan werd er de ‘Engel des Heren’ gebeden
Zo was het 100 jaar geleden
Als het goed droogde hadden ze in vier dagen hooi
Het werd dan op de oppers gezet,recht in de rij ,zo mooi
Pas dan kwam men met kar en paard en laadde het op
Met mooie wellen en sluitwellen en een wisboom boven op
Het gebeurde allemaal met de hand,voor het kalf,het paard en de koeien
Het moest zoveel mogelijk goed zijn en niet te veel broeien

IMG_4007

 

2018: Honderd jaar verder

Achterkleinzoon Hans ,hij laat  het maaien
Eind april eerste snede na veel mesten en zaaien
Met  een 12 meter brede maai apparatuur
Maait de loonwerker ongeveer 10 ha per uur
Na een of twee keer schudden wordt het aan dijkjes gerold
Daar achteraan komt de kneuzer  aangehold
Nog steeds lange dagen werk op de boerderij
Maar de Engel des Heren is er niet meer bij
Dat gaat in ons cultureel erfgoed verloren
Net als een groot aantal mensen,dat als boer was geboren
Tot hoe ver dit alles door zal gaan
Die voorspelling,daar waag ik mij niet aan!

 

Bron: R.van H.

Gedicht “Wortels van ons cultureel erfgoed”

 

Groet Plantster

 

Contactloos

IMG_3831.JPG

 

bij het zien al
van het woord contactloos
even denkend
aan een contactdoos
contact zonder aanraking
’t voor gemak aangezien
contactloos
als onpersoonlijker
is het wel veilig?
ieder voor zich
’t financieel plaatje
niemand die je te woord staat
geen face to face
geen gemoedelijkheid
geen  vriendelijk woord
het is automatisch
geen mens eraan te pas
maar de tijden veranderen
niet alle veranderingen
zijn verbeteringen
je kunt ’t niet terugdraaien
dus  je draait mee
in die stroming
om niet achter te blijven
niet stil blijven staan
waar  ’t ook heen gaat
met de automatisering
met weinige contact
minder contacten
minder tijd voor elkaar
verbinding  geautomatiseerd
en alles vlug vlug
dus met contactloos
is er wel wat loos
zelfs een contactdoos
zorgt voor verbinding
die er nog is…,
dan voor de stroom
met of zonder verbinding
zonder verbinding
ben je nergens

 

Groet Plantster