Heibezem

IMG_0254 - kopie
Dit gesnoeid hout deed mij gisteren even denken aan een heibezem.

 

De bezembinder vervaardigde als ambachtsman bezems voor gebruik op straat, in de stal of in huis. Voor straat- en stalbezems werden berkentakken, maar ook heide of brem gebruikt, voor veegwerk binnenshuis werden bezems gemaakt van huttentutplanten. In het winterseizoen ging de bezembinder in het bos op zoek naar geschikte berkentakken. Naast de dunne …
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bezembinder

Groet Plantster