Happy New Year

     'n Lichtpuntje in het nieuwe jaarmet  de dagen die gaan lengen het zonnetje weer verschijntdan de duisternis  verdwijnt Je ziet het je merkt hetdan is  het zonneklaarMet  'n nieuw jaar 'n nieuw beginmet wat het je brengen zalde beste wensen en dat voor alMet de beste wensen voor het nieuwe jaar!! Groet Plantster