Tjoek tjoek


*Met klik op desbetreffend foto’s voor eventuele vergroting

Het inpassen van deze extra treinen
tussen de reguliere treinen van NS
was een hele puzzel, dat ik hoorde
als belangstellend aan de zijlijn
Met in de verte ’n mooi gewaarworden
al ’n  kenmerkende fluit en rookpluim 
Als niet alledaags werd ik verrast
door deze
ouderwetse locomotief en wagons
Een stoom trein in het voorbijgaande
van zo’n 110 kilometer per uur
met de uitdaging deze foto’s ervanGroet Plantster