Mini bieb

In het voorbijgaan 'n mini biebmet boeken voorhandenHet is niet overal als vanzelfsprekendom boeken in de bibliotheekter plekke uit te kunnen zoekenHet is bijkomstig een uitkomstvoor wie van lezen houdten bibliotheken gesloten.Om 'n mini bieb aan te treffenal verrassend,ook wel een leuk initiatiefonderling, boeken lenen of te ruilenHet zegt wel iets over deze tijdGroet Plantster