Wapendrager rups

IMG_6532 Rups op een stronk

 

 

 

Met de haren overeind
een langharige rups
Het had wat weg van
‘n wapendrager rups
gezeten op ’n stronk
En kwam ’n meisje
spelenderwijze
ermee aanzetten
Het bijkomstige ervan
deze rups had zij ontdekt
als indrukwekkend
met vele pootjes in beweging
om aan haar opa te laten zien
De natuur
op deze wijze educatief
voor jong en oud
Jong geleerd is oud gedaan
om de natuur te waarderen
er iets van leren
hoe je het overbrengt
’t is bovenal
hoe je er mee omgaat
Dan ben je goed bezig
Wel mooi ….,
om gade te slaan

 

Groet Plantster

Wapendrager
De rups van de wapendrager
kun je van juli tot in september vinden
op allerlei loofbomen en struiken,
waaronder wilg, berk, eik, linde en hazelaar.
Na het uitkomen van de grote ei legsels
blijven de rupsen aanvankelijk bijeen .
De volgroeide rups
zoals op bijgaande foto,
zij leven solitair
en worden vaak gezien
als ze over de grond kruipen
op zoek naar een plaats
om zich te verpoppen
De soort overwintert
namelijk als pop
in een holte in de grond.
De rupsen zijn goed te herkennen
met hun gelige tekening
en de dunne witte haren op hun lijf.

*Info     Nature Today

Jong vee

IMG_5351 Wie van de drie

 

 

Nederland een klein land
met steeds meer mensen
’t Wordt steeds complexer
veel eisen en verwachtingen
Het gaat van bovenuit
wat men de boeren oplegt
met uitbreiding
of in te dammen
de boeren in het nauw
Er ‘moet’ steeds meer  en meer
met een groot een groter
wel of niet uitgesproken
hetgeen men afspreekt
welke besluiten men neemt,
aan bedragen zit ook gedrag
Hierbij dilemma’s van  deze tijd
met ook de  stikstof
Het zijn niet alleen de  boeren
om te worden aangewezen met de vinger
Een meningsverschil  een meningsuiting
een meningsvrijheid
Ik ga hier niet verder erop in
Je kan voor of tegen de boeren zijn
Hierbij het zien van dit jongvee
in een fractie van een tel
een opkomende gedachtegang
ook daar even bij stil te staan

In deze aangename vroege avond
in het warme zonlicht
het jong vee bijeen in de wei
Als grazend met innerlijke rust
Onbekommerd van enig geluk
genoten zij bij of van elkaar
in tevredenheid
Mijn belangstelling hun nieuwsgierigheid
Het sprak me aan, mij erover uit te laten
Het is al wat  nog meer…,
’t mij niet ontgaat als je erbij stil staat


Groet Plantster

Beestjes in de natuur

IMG_5194 Kruipend

 

Afgelopen zondag
heb ik om de nabije 10 km
door de natuur gestruind
’n Ideale combinatie
met ’t fotograferen
Onderweg  kreeg
ik ’n rood bruine kever
in de  smiezen
Het leek veel op
’n kleine rode weekschildkever
zoals Wikipedia  beschreef
met ‘n  langwerpig lichaam
zijn sprietige poten
De achterste punt
van zijn dekschild
donkerder tot zwart gekleurd

Maar ook kreeg ik het
met ‘n  mug en een daas
aan de stok
met ook  ’n venijnige steek
daarbij nog een dwaas
laat het mij nu zijn
Stiekem was de strijd begonnen
toen hadden zij al  gewonnen
Met het geluid een zzzz
Het zou beter zijn om door te lopen
maar als je ergens staat
dat je er dan ook voor gaat
soms laat ik me niet kennen
mij niet gauw te laten verjagen
Ik ben er achter gekomen
de opkomende jeukbulten

Achteraf gezien
gemakkelijk te redeneren
die ene mug die ene daas
maar zeg nou eerlijk
ben wel  blij met deze foto
Met  ’n beestje in de natuur
Het is met dit verhaaltje
er een van karakter
Bij ’n volgende keer
behalve voor de zon
‘n  smeersel min of meer
met weer  de vraag
Ik  stop ervoor of ik loop door      😀

 

Groet Plantster

Coloradokever

 

Coloradokever lust graag een groen blaadje

 

 

Het  is ’n coloradokever
met zijn geel zwarte schild
Het staat bekend
als je het over aardappelen hebt
dan zijn  vraatzucht
bij de aardappelplant
Tenminste als hij die kans krijgt
Maar deze alsof verdwaald
in het bos
met  geen aardappelen te bekennen
dan nu eerst  maar
aan dit blaadje te willen beginnen
Hij lustte wel  ‘n  groen blaadje
dan was  zijn  grootste honger gestild
Er liep een streepje door
toch leek deze niet gek
Juist ook al gek van dit blad
om  zich  erop te begeven
en hield het voor zich
voorbehoudend
alsook  hardnekkig
vasthoudend en liet  niet los
Ik liet het maar voor wat het was
Hij zat daar heel stilletjes…..
bij  ’n groot waterplas

 

Groet Plantster

Helder licht

IMG_5980 - Helder licht aan de hemel
Foto en tekst >Pl@ntster

 

 

In de duister van de nacht
nog even de ochtend op zich wacht.
Het was een helder licht
zag ik het goed?
Een buitenaardse wezen
met 2 rondjes een gezicht
een ster ,ufo of komeet
of hoe zoiets anders heet
Het lichtte op
aan de hemelse lucht
het leek even
alsof niet waar te zijn
het leek een droom
met een zucht….
’t mooie eraan …..,
als niet geducht
Het was de realiteit
’t hield de nacht overeind
ik was er over uit
en ging weer slapen
Groet Plantster

 

Schotse Hooglander

 

                          *Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting

 

Als  gestruind  over bospaden
onverhard  her en der
zo heb ik onlangs
in de natuur geslenterd
met een genieten
Ik heb ‘t  een en ander gezien
daarbij
wat mij  ook aansprak
was uiteindelijk
toch nog  ’n ontmoeting
met een van de vele
deze Schotse Hooglander
Een roodbonte
met  hele grote hoorns
nabij ’n diepe  sloot
’t liep tussen ons in
met niks tussenbeide
dus zonder kleerscheuren
Het was voor een ogenblik
’n nieuwsgierige blik

In ‘n  weiland
Behalve grazend van gras
ook  laaghangende
de takken
liet hij zich goed  smaken
zover hij
erbij kon komen
Zij ,dus als kudde
beheren op hun wijze
min of meer  de natuur
brengen het in ’n bepaalde staat
in dienst van Staatsbosbeheer
Deze Schotse Hooglander
stond even voor mij stil
Maar ook  ik….,
stond ervoor stil
Dit moment
ontleende er zich voor….

 

Groet Plantster

Rusthuisje

Rusthuisje

 

Op de fiets
de trappers  in beweging
werd het even tijd
ervan af te stappen
Gelijkertijd
adempauze  in te lassen
bijna adembenemend
zag ik ergens
’n creatie  ’t Rusthuisje’
Ondanks doorleefd
toch ook enig karakter
in oudere versie
uitnodigend
als serre
’n bepaalde charme

Hierbij
je gerust te stellen
daarin
me niet te verkassen
geen zit in het glazen huisje
achter het raam ,
in de zon uit de wind
De temperatuur
in stijgende lijn
geen naam te geven
het ging om  de naam
‘t Rusthuisje
Je zag het aan
het ging om de rust
De rust sprak je aan
daarvoor even stil gestaan

 

Groet Plantster

Kielwants

Op het blad gezeten

 

Er zijn  vele soorten wantsen
met ook  veel  verschil  in kleuren
De natuur is telkens verrassend
met een wel of niet ze op te merken
Deze heb ik  gisteren aangetroffen
De betreffende  wants
vaalgroen met ’n rood bruine tint

Om  deze  te achterhalen
doe ik hier alvast navraag
of wel ‘n  oproepje
Zou het om  ’n kielwants kunnen gaan?
Ik ging  er wel van uit
dan heeft deze wants alvast ‘n  naam
Mocht  dit anders zijn
dan hoor ik het graag  van jou
met wat de een niet weet
dat weet de ander
Alvast mijn hartelijke dank
voor  eventuele verandering
aanvulling of toelichting

 

Groet Plantster