Spechtkopje
*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting

Met in samenloop
van omstandigheid
een specht opgemerkt
in uitgehakte boomholte
terwijl je de hond uitlaat
op maandagmiddag 3 mei
rond ’n uur of twee
en mooier dan dit
kon het niet worden
Wel speciaal als klein detail
al de moeite waard
Met haar kopje nieuwsgierig
naar buiten gestoken
Sta ik er graag bij stil
om dit gelukje te benoemen
’n spechtkopje aan te treffen
Groet Plantster

Houw vol

 

 

IMG_8799 Het behoeft weinig woorden
Un griep brook uit in China
ut leek ver van ons bed.
We hurden dè d’r iemand stierf
die hâ ut nie gered.

De schrik bij de Chinezen
die zaat er toen goed in.
Corona liet zich gelde
Hâ weinig goeds in zin.

Ut virus greep mar um zich heen,
ging ès ‘nen olievlek
Italië was aon de burt.
’t Wier maonde ut gesprek

Overal waor corona kwaam
daor brook de pleuris uit.
Ziekenhuizen liepe vol.
IC ’s die puilden uit.

Ut waor wel te verwachte.
D’n twidde en derde golf.
Waoronder heel de wèèreld
zô onverwacht bedolf.

D’r kwame heel veul regels
en schole ginge dicht.
Veul ondernemers kregen
un klap in hun gezicht.

We worre nog unt tèdje
in alles afgeremd.
Pas nao de vaccinatie
is vrijhèd vurbestemd.

Al zijn we d’r nog lang nie
en betaole we un zwaore tol.
D’r komme bèt’re tijen,
dus houw nog ekkes vol.


Groet Plantster


Bron: Rinie van Haren heeft dit gedicht geschreven in het Maas en Waalse dialect

Weidegang

IMG_3265!Tijdens een wandelgang een weidegang
Zoals ik ’n groepje koeien in de wei zag…
Koeienrust weergegeven
Daarbij anderhalve meter afstand
als een veel besprokene
met betrekking coronatijd
Hun houding en positie
al herkauwend waren zij gerust
als zwarte bonte en roodbonte
maakten zij het niet te bont
en hielden zij er zich aan
’t Zorgde voor dit Hollands plaatje
de koeien in de wei
dat hoort er dan toch ook bij.
Ik zag die koe rechts voor mij
zij kreeg mij door….,
nog gauw haar kop
omgedraaid.
Het had wel wat…
Met inmiddels al mei
en koeien in de wei
dan ook ‘hopelijk’ de winter voorbij.
Groet Plantster


Hapklaar

*Met klik op desbetreffende foto voor eventuele vergroting

Met de hond in een stadspark
even stilstaand op het bruggetje
Er lag brood in het water
zich doordenkend
Om weer mijn pad te vervolgen
met een poosje later
met de bedoeling
op de terugweg weer
over het betreffende bruggetje te gaan
Op dat moment
zag ik  moeder eend met haar jonkie
Het was er maar een
die moeder eend nazwom
Moeder wees haar jonkie erop
‘kijk daar brood
al hapklaar
probeer maar te eten
het brood is zacht,
dat  kan jij zo doorslikken’    🙂
Terwijl ik dit in me opnam
landde er een reiger aan de waterkant
Het leek even op
’n natuurfilm op afstand
Met het zicht op de eendjes
dan ook de reiger tegelijkertijd
Heel langzaam alsof in slow motion
stapsgewijs naderde de reiger
die  zichtbaar zin in een hapje kreeg
Het was voor mij duidelijk
met geen oog voor mij
waren zijn ogen richting
het water
misschien zag hij
zijn  ‘brood’ maaltijd
aan zich voorbij gaan
Met aanstalten van mij
met een loopbeweging
om door te lopen
stapte de reiger
iets weer verder
om daar zijn blik
op oneindig
een vooruit te staren

Groet Plantster

Vaarhuisje

IMG_0102!


Nabij ’n recreatiegebied
viel mij ’n aantal vaarhuisjes op
met de mogelijkheid te boeken
Zoals ik er tegen aan keek
In plaats van een huisje op wielen
om even te vergelijken
’n Soort van boothuisje op het water
Het zou zomaar kunnen
dat dit meer in opmars komt
of de markt verovert
met hiervoor
groeiende belangstelling
waarop men inspeelt
Voor wie geld als water
een watervakantie
voor wie interesse erin heeft
er wel een prijsje aan hangt
Als voorbeeld,
vakantie in coronatijd
’t een optie zou kunnen zijn
in eigen land te verblijven
Erbij te vermelden….
Jij maakt je eigen keuzes
het is zoals het is
het loopt zoals het verloopt
als vakantieganger
je horizon te verbreden
en of
als thuisblijver oost west thuis best!
Het is aan jou waar dan ook
voor nu een fijne meivakantie!


Groet Plantster

KazematMet ’n bepaalde kijk erop
het zien van kazematten
hierbij om nooit te vergeten
dat vrijheid van belang is
Terwijl ik hieraan voorbij kwam
het een en ander in me op te nemen
’n Aantal kazematten
van steen en beton met schietgaten
voor het geschut van vuurwapens
De kazematten waar men vroeger in zaten
met wat er zich heeft afgespeeld
Hoe moeilijk zij ’t hebben gehad
wat ze hebben doorstaan
Zij hebben geschiedenis geschreven

Met ook nog ’n kazemat
tussen door de struiken
te hebben gezien
Deze was inmiddels
met graffiti bewerkstelligt
door de openingen gezien,
in slechte staat
Even te willen gluren
hoe het van binnen eruit zag
zoals deze met graffiti beklad
waarin nu twee stoelen stonden
als hang met hier
‘zit’ plek te gecreëerd
om zich op te houden
Zouden zij ervan bewust te zijn
met wel of geen notie ervan
Het is aan hun…., ook aan jou
met hoe je er tegenaan kijktGroet Plantster


Kazemat

Oud huisje

Pittoresk


Is dit geen mooi plaatje?
Het oud huisje deed mij opkijken
met zijwaartse blik naar rechts
Als mooi gelegen vanaf de weg gezien
Het schilderachtige
’t pittoreske eraan
alsook nostalgisch
in deze staat opgeknapt
misschien monumentaal?
Het paste mettertijd
en misstond niet
in het landelijke
van omgeving
Met nu in deze tijd
te hebben gezien
als weergave
’n idyllische sfeer
als een knappertje
Het vertegenwoordigt
of bewaart in deze staat
de herinnering aan vroegere tijd
Het roept vragen op
als onbeantwoord
toch ook antwoord erop
De tijd zal het ons leren
Met dit als geschreven
waar die tijd is gebleven?
als je daarover begint
staat de tijd niet stil
maar ook, intrigerend
waar gaat de tijd heen?
Ga jij de tijd achterna
of laat je het achter je?
Weet jij het?

Groet Plantster

Speelkwartiertje

SpeelkwartiertjeVanuit het water
met opeens een kabaal, 
een gespetter en dolle pret
dit gelijk op de foto gezet
Een aantal jongeren,
jonge ganzen onder elkaar
die zich elkaar vermaakten
Het leek 'n speelkwartiertje
daar had het wat van weg
tenslotte ,
waarop ik het zicht had
het was gans in ganzen taal
al spartelend in het waternat

Groet Plantster

Abraham

IMG_2788!


Daar zit je dan buiten op de stoel..
je bent buiten gezet …..
Bij wijze van
voor degene die 50 is geworden
Dan hoort er een Abraham ‘pop’ bij
als ook wel een traditie
als Abraham nabij de voordeur
Op die dag scheen het zonnetje
dat was wel zijn geluk
en zeker als je de hele dag in de kijk zit
Wel het leuke ervan in te zien
met wat ik eruit haalde
Van deze Abraham een fotootje
Met ook in coronatijd de jaartjes verstrijken
Op deze leeftijd als 50 jarige man
dan toch een onderscheiding
de betiteling “Abraham”
Met wel of geen feest
kunnen vieren
dan toch dit
onder de aandacht te brengen


Groet Plantster