Verscheurd

Al een scheur in papier als glad gestreken, ’n litteken nalaat
met welke reden die erachter steekt, het jou  opbreekt
tegenstrijdige gevoelens,innerlijk erover verdeeld
een verdeeldheid waarvoor je niet altijd kiest
is ’n mens  verscheurd door  ’n helse pijn te gaan
met wat het is of wat het niet is,
op dat ogenblik ,zal er verdeeldheid zijn.
niet verenigd ,alleen achter blijven of alleen te gaan
’n verscheuring tot stand komt ,op zich als erg

Ik  liep bij toeval erbij uit.Of het moedwillig of door de natuur zelf is gebeurd ,tja  dat is de vraag die overblijft.In elk geval lijkt ’t gespleten,’n verscheuring of afgescheurd te zijn.Afgebroken en  aan de natuur overgeleverd. Er is in dit geval  iets gebeurd.Of het er zo bij  staat of ligt … met ook een bepaalde reden  en  om toch  tot  schoonheid te  berekenen dat is voor ieder voor zich, het is zoals jij het  ziet.

Groet Plantster